Kirjaudu ▼
 

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011: Ennätysvuosi, jonka aikana liikevaihto nousi 9 % ja liikevoittomarginaali 1,0 prosenttiyksikköäAmer Sports Oyj
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
31.1.2012 KLO 13.00

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011:
Ennätysvuosi, jonka aikana liikevaihto nousi 9 % ja liikevoittomarginaali 1,0
prosenttiyksikköä

LOKA-JOULUKUU 2011
 * Liikevaihto oli 556,9 milj. euroa (583,4). Vertailukelpoisin valuutoin
  kasvua oli 2 %.
 * Kasvua tuli laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueilta, mutta sitä heikensi
  Talviurheiluvälineet johtuen lämpimästä alkutalvesta ja kolmanteen
  vuosineljännekseen keskittyneestä toimitusaikataulusta.
 * Liiketulos oli 46,3 milj. euroa (56,0 ilman kertaluonteisia eriä) ja siihen
  vaikutti Talviurheiluvälineiden toimitusaikataulusta johtunut kolmannen
  neljänneksen korkea liiketulos.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,30).
 * Nettorahavirta investointien jälkeen oli 49,0 milj. euroa (57,7).
  Rahavirtaan vaikuttivat pääasiassa suuremmat varastot ja
  Talviurheiluvälineiden saatavat.


TAMMI-JOULUKUU 2011
 * Liikevaihto oli 1 880,8 milj. euroa (1 740,4). Vertailukelpoisin valuutoin
  kasvua oli 9 %.

 * Liiketulos kasvoi 26 % ja oli 135,5 milj. euroa (107,9 ilman kertaluonteisia
  eriä). Liikevoittomarginaali oli 7,2 % (6,2 ilman kertaluonteisia eriä).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,52).
 * Nettorahavirta investointien jälkeen oli -21,4 milj. euroa (50,1).
 * Nettovelkaantumisaste oli 47 % (31.12.2010: 37 %).
 * Amer Sportsin hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,33 euroa osakkeelta
  (0,30 euroa osakkeelta vuonna 2010).


NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkän aikavälin strategiansa
toteuttamiseen ja kannattavan kasvun ylläpitämiseen.

Amer Sports odottaa laaja-alaista kasvua liiketoiminta-alueilta vuonna 2012.
Talviurheiluvälineissä lämmin sää hidasti kauden 2011/12 alkamista tärkeimmillä
markkina-alueilla, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti vuoden 2012
ennakkotilauksiin. Kevät-/kesäkauden ennakkotilaukset ovat Asusteissa 28 % ja
Jalkineissa 14 % korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan Amer Sports
arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta
2011.

AVAINLUVUT
                     Muu- Muu-         Muu- Muu-
              10-12/ 10-12/ tos tos         tos tos
Milj. e           2011  2010   %  %*)  2011  2010   % %*)
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         556,9 583,4  -5  2 1 880,8 1 740,4  8  9

Bruttokate         235,9 237,8  -1     817,4  742,0  10

   Bruttokate-%       42,4  40,8        43,5  42,6

Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä     46,3  56,0 -17     135,5  107,9  26

Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia eriä  8,3  9,6         7,2   6,2

Kertaluonteiset erät**)     -  -7,6          -  -11,1

Liiketulos, yhteensä     46,3  48,4  -4     135,5  96,8  40

Liikevoittomarginaali     8,3  8,3         7,2   5,6

Rahoitustuotot ja -kulut   -6,1  -5,7        -20,5  -21,3

Tulos ennen veroja      40,2  42,7        115,0  75,5

Katsauskauden tulos     31,1  38,1        90,9  68,9

Tulos/osake, e        0,25  0,30        0,71  0,52

Nettorahavirta
investointien jälkeen    49,0  57,7        -21,4  50,1

Omavaraisuusaste, %                    45,6  47,8

Nettovelkaantumisaste, %                  47   37

Henkilöstö kauden
lopussa                          7 061  6 645  6

Käytetty keskikurssi,
EUR/USD                          1.39  1.33

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
**) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia
tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja,
poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestelyvarauksia ja
rangaistusluonteisia maksuja. Ne eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta
liiketulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
"Vuosi 2011 oli Amer Sportsille ennätysvuosi. Yhtiön myynti ja liiketulos
kohosivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Liikevaihto kasvoi 9 % ja
liiketulos 26 %. Kasvua tapahtui lähes kaikissa liiketoimintayksiköissä ja
kaikilla maantieteellisillä alueilla, ja voimme todeta, että vuonna 2010
julkaistu strategia toimii. Olen edelleen erityisen tyytyväinen asusteiden ja
jalkineiden kehitykseen. Ne kasvoivat vuonna 2011 suurimmaksi tuoteryhmäksemme,
jonka osuus yhtiön myynnistä on lähes 30 %. Lisäksi olen iloinen Fitnessin
(kasvu 17 %), Pyöräilyn (kasvu 14 %) ja Joukkueurheilun (kasvu 11 %) vahvasta
kehityksestä.

Vuonna 2012 jatkamme strategiamme toteuttamista. Edessämme on uusia haasteita:
talviurheiluvälinemarkkinat ovat haastavat, koska tärkeimmillä markkina-alueilla
kausi lähti hitaasti käyntiin. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on edelleen
melko epävarma. Näistä haasteista huolimatta suorituksemme tulee olemaan vahva
ja jatkamme kehitysohjelmiamme toteuttamista ja keskitymme kannattavaan kasvuun
ja synergioihin."

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Heikki Takala, puh. +358 9 7257 8210
CFO Jussi Siitonen, puh. +358 9 7257 8212
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. +358 9 7257 8233

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille
järjestetään tänään klo 15.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon
(09) 6937 9590. Puhelua voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä
osoitteessawww.amersports.com. Tallenne puhelusta on myöhemmin kuunneltavissa
samassa www-osoitteessa. Tallenteen puhelinnumero on (09) 2310 1650 ja koodi
3894089#.

Varsinainen yhtiökokous
Amer Sportsin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.3.2012 klo 14.00
alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, Helsinki. Varsinaiseen yhtiökokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
13.30.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos
Amer Sportsin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan
perjantaina 27.4.2012 noin klo 13.00.
LOKA-JOULUKUUN TULOS

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LOKA-JOULUKUUSSA 2011
Amer Sportsin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2011 yhteensä 556,9 milj. euroa
(583,4). Vertailukelpoinen liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 2 %.

Talviurheiluvälineiden myynti laski vertailukelpoisin valuutoin 14 % johtuen
toimitusaikataulusta, sillä toimituksia tehtiin edeltävää vuotta enemmän jo
kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi lämpimästä säästä johtunut kauden hidas
aloitus vähensi kauden aikana tehtyjä tilauksia Talviurheiluvälineissä. Laskua
tasoittivat Fitnessin vahva 30 %:n kasvu sekä hyvän kehityksen jatkuminen
Jalkineissa (kasvu 18 %), Pyöräilyssä (kasvu 17 %), Joukkueurheilussa (kasvu 16
%) ja Asusteissa (kasvu 12 %). Vertailukelpoinen liikevaihto paikallisissa
valuutoissa laski EMEA:ssa 9 %, kun taas Amerikan liikevaihto kasvoi 19 % ja
Aasian liikevaihto 6 %.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
                        % liike-  % liike-
         10-12/ 10-12/ Muu-  Muu- vaihdosta vaihdosta
Milj. e      2011  2010 tos % tos %*) 10-12/2011 10-12/2010
------------------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu 375,0 416,5  -10   -4     67     72

Pallopelit    109,0 107,3   2    7     20     18

Fitness      72,9  59,6  22   30     13     10
------------------------------------------------------------------
Yhteensä     556,9 583,4  -5    2    100    100
------------------------------------------------------------------
*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Liikevaihto markkina-alueittain
                    % liike-  % liike-
     10-12/ 10-12/ Muu-  Muu- vaihdosta vaihdosta
Milj. e  2011  2010 tos % tos %*) 10-12/2011 10-12/2010
----------------------------------------------------------
Amerikka 273,8 325,8  -16   -9     49     56

EMEA   205,4 184,1  12   19     37     31

Aasia   77,7  73,5   6    6     14     13
----------------------------------------------------------
Yhteensä 556,9 583,4  -5    2    100    100
----------------------------------------------------------
*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Konsernin liiketulos oli 46,3 milj. euroa (56,0 ilman kertaluonteisia eriä).
Lasku johtui pääasiassa Talviurheiluvälineiden toimitusaikataulusta.

Bruttokate nousi 1,6 prosenttiyksikköä 42,4 %:iin (40,8) pääasiassa
Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisohjelman ansiosta.

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä
                   10-12/ 10-12/ Muutos
Milj. e                 2011  2010   %
----------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu            45,0  61,2  -26

Pallopelit               -0,7  -2,7

Fitness                 4,5  4,3   5

Konsernihallinto            -2,5  -6,8
----------------------------------------------------------
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä  46,3  56,0  -17
----------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät            -  -7,6
----------------------------------------------------------
Liiketulos yhteensä           46,3  48,4   -4
----------------------------------------------------------
*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, jaetut
palvelutoiminnot, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten
kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Neljännellä neljänneksellä
segmentin liiketappio pieneni 4,3 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan
operatiivisten kulujen lasku 1,7 milj. eurolla ja osakeperusteisten
kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset 2,6 milj. eurolla.

Nettorahoituskulut olivat 6,1 milj. euroa (5,7). Niihin sisältyi
nettokorkokuluja 5,9 milj. euroa (5,6) ja realisoitumattomia
nettokurssivoittoja, jotka olivat yhteensä 0,0 milj. euroa (3,4). Tulos ennen
veroja oli 40,2 milj. euroa (42,7). Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,30).TULOS 2011

Vuonna 2011 urheiluvälinemarkkinat kehittyivät hyvin, ja erityisesti ulkoilussa
käytettävien asusteiden ja jalkineiden kasvu jatkui vahvana. Makrotaloudellisen
tilanteen epävarmuus alkoi kuitenkin näkyä urheiluvälinemarkkinoilla vuoden
lopun lähestyessä. Joulukuussa alaan vaikutti voimakkaasti myös talvikauden
2011/12 hidas käynnistyminen lämpimän sään takia.

Amer Sports jatkoi strategisten kehitysohjelmiensa toteuttamista ja kannattavan
kasvun ylläpitämistä yhtiön pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden
mukaisesti. Vuoden aikana yhtiö investoi erityisesti tuoteryhmäpohjaiseen
toimintaan, myyntiin ja jakeluun sekä maantieteelliseen laajentumiseen,
asiakaspalveluun ja omaan vähittäismyyntiin.

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS 2011
Amer Sportsin liikevaihto 2011 oli 1 880,8 milj. euroa (2010: 1 740,4).
Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 9 %, etenkin Jalkineiden (kasvu
31 %), Asusteiden (kasvu 22 %), Fitnessin (kasvu 17 %), Pyöräilyn (kasvu 14 %)
ja Joukkueurheilun (kasvu 11 %) kasvun ansiosta. EMEA kasvoi vertailukelpoisin
valuutoin 8 %, Amerikka 12 % ja Aasia 4 %. Konsernin pitkäaikaisena tavoitteena
on 5 %:n valuuttaneutraali orgaaninen vuosikasvu.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
                        % liike- % liike-
                 Muu-  Muu- vaihdosta vaihdosta
Milj. e       2011  2010 tos % tos %*)   2011   2010
------------------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu 1 137,6 1 015,0  12   12    61    58

Pallopelit     511,0  520,6  -2    0    27    30

Fitness      232,2  204,8  13   17    12    12
------------------------------------------------------------------
Yhteensä     1 880,8 1 740,4   8    9    100    100
------------------------------------------------------------------
*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Liikevaihto markkina-alueittain
                    % liike- % liike-
             Muu-  Muu- vaihdosta vaihdosta
Milj. e   2011  2010 tos % tos %*)   2011   2010
----------------------------------------------------------
Amerikka  917,6  845,7   9    8    49    48

EMEA    742,1  687,9   8   12    39    40

Aasia   221,1  206,8   7    4    12    12
----------------------------------------------------------
Yhteensä 1 880,8 1 740,4   8    9    100    100
----------------------------------------------------------
*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Bruttokate oli 43,5 % (42,6). Nousu johtui pääasiassa Asusteiden oman
vähittäismyynnin kasvusta sekä Fitnessin ja Talviurheiluvälineiden toiminnan
tehostamisesta.

Konsernin liiketulos oli 135,5 milj. euroa (107,9 ilman kertaluonteisia eriä).
Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 67 milj. euroa,
bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 15 milj. euroa ja valuuttakurssimuutosten
vaikutus noin -5 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 49 milj.
euroa, mihin vaikuttivat myyntimäärien kasvuun liittyvät myynti- ja
jakelukustannukset, markkinointikustannukset sekä tutkimus- ja
kehityskustannukset.

Liikevoittomarginaali parani 1,0 prosenttiyksikköä ja oli 7,2 % (6,2 ilman
kertaluonteisia eriä). Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on, että
liiketulos on vähintään 10 % liikevaihdosta.

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä
                         Muutos
Milj. e                2011 2010   %
--------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu           118,5 96,9   22

Pallopelit               25,0 32,2  -22

Fitness                10,3  2,7

Konsernihallinto           -18,3 -23,9
--------------------------------------------------------
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 135,5 107,9   26
--------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät           - -11,1
--------------------------------------------------------
Liiketulos yhteensä          135,5 96,8   40
--------------------------------------------------------
*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, jaetut
palvelutoiminnot, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten
kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Vuonna 2011 segmentin
liiketappio pieneni 5,6 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan
operatiivisten kulujen lasku 2,4 milj. eurolla ja osakeperusteisten
kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset 3,2 milj. eurolla.

Nettorahoituskulut olivat yhtensä 20,5 milj. euroa (21,3). Niihin sisältyi
nettokorkokuluja 19,9 milj. euroa (17,9). Kurssivoitot olivat 0,7 milj. euroa
(kurssitappioita 2,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 115,0 milj. euroa
(75,5) ja verot -24,1 milj. euroa (-6,6). Veroprosentti oli 21 %. Osakekohtainen
tulos oli 0,71 euroa (0,52).

NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Vuoden 2010 tilinpäätöksessään Amer Sports arvioi vuoden 2011 liikevaihdon
kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2010. Yksityiskohtaisemmat näkymät
esitettiin huhti- ja elokuun osavuosikatsauksissa.

Näkyvyyden paraneminen mahdollisti näkymien tarkentamisen tammi-syyskuun
osavuosikatsauksessa, jossa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihtonsa kasvavan
vertailukelpoisin valuutoin noin 9 % ja liikevoittomarginaalin ilman
kertaluonteisia eriä paranevan noin yhden prosenttiyksikön vuodesta 2010.

RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Vuonna 2011 nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli -21,4
milj. euroa (50,1). Vuoden 2010 lopusta varastot kasvoivat 57,6 milj. euroa,
mikä johtui asusteiden ja jalkineiden korkeammasta tilauskannasta ja suuremmista
varastoista sekä Talviurheiluvälineiden pienemmistä kauden aikaisista
toimituksista. Saatavat kasvoivat 55,8 milj. euroa. Kasvua tapahtui pääasiassa
Talviurheiluvälineissä. Amer Sportsin pitkäaikaisena taloudellisena tavoitteena
on, että vuotuinen vapaa rahavirta on yhtä suuri kuin nettotulos.

Vuoden 2011 lopussa konsernin nettovelka oli 391,6 milj. euroa (294,8). Kasvu
johtui 21,4 milj. euron negatiivisesta nettorahavirrasta, osakkeiden
takaisinostosta 36,7 milj. eurolla ja 36,4 milj. euron osingoista. Amer Sportsin
taserakennetta koskevana pitkäaikaisena taloudellisena tavoitteena on, että
vuoden lopun nettovelka/käyttökate (EBITDA) -suhdeluku on korkeintaan 3. Vuoden
2011 lopussa suhdeluku oli 2,3 (2,2).

Korolliset velat olivat yhteensä 470,4 milj. euroa (379,5). Tämä koostui
lyhytaikaisesta velasta 219,0 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 251,4 milj.
euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,6 % (4,4). 60
milj. euron hybridilainaa käsitellään omana pääomana.

Lyhytaikainen velka sisältää pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 23,4 milj.
euroa (97,0) ja yritystodistuksia 194,2 (0,0), joita Amer Sports on laskenut
liikkeeseen Suomen markkinoille kausivaihtelusta johtuvan käyttöpääoman
lisäyksen rahoittamiseksi. Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj.
euroa.

Rahat ja pankkisaamiset olivat 78,8 milj. euroa (84,7).

Huhtikuussa Amer Sports laski liikkeeseen pohjoismaisille institutionaalisille
sijoittajille suunnatun 500 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen
vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan.

Marraskuussa Amer Sports allekirjoitti uuden 200 milj. euron
luottolimiittisopimuksen vuonna 2005 otetun aikaisemman syndikoidun luoton
jälleenrahoittamista varten. Vuoden 2011 lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt
luottolimiittiään.

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 45,6 % (47,8) ja velkaantumisaste 47 % (37).

Konsernin merkittävimmän transaktioriskin muodostaa Yhdysvaltain dollari. Amer
Sports on dollarin netto-ostaja, koska Aasian hankintatoiminta on Yhdysvaltain
dollarimääräistä. Seuraavien 12 kuukauden nettovaluuttavirran euron ja
Yhdysvaltain dollarin välillä odotetaan olevan yli 270 milj. dollaria. Euron
heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollarin vaikuttaa siten negatiivisesti
yhtiön liiketulokseen, mutta suojaukset hidastavat vaikutusta.

Amer Sportsin suojauspolitiikka kattaa transaktioriskin 12-18 kuukaudeksi
eteenpäin. Liiketoiminta-alueesta ja sen luonteesta riippuen suojausasteet ovat
80-120 % tai 30-70 %. Talvi ja ulkoilu -liiketoimintasegmenttiin sovelletaan
pidempää suojausaikaa ja korkeampaa suojausastetta. Vuoden 2011 lopussa konserni
on suojannut 80 % vuoden 2012 euron ja Yhdysvaltain dollarin välisestä
nettorahavirrastaan kurssilla 1,38. Tämä kattaa yli 80 % kevät-/kesäkauden 2012
ja puolet syys-/talvikauden 2012 Yhdysvaltain dollarimääräisistä ostoista
Asusteissa ja Jalkineissa, joissa euron ja dollarin välinen kurssiriski on
suurin.

Koska Amer Sportsin konsernitilinpäätös on esitetty euroina, Amer Sportsiin
kohdistuu muuntoeroriski, kun valuuttamääräinen tulos käännetään euroiksi.
Transaktio- ja liiketuloksen muuntoeroriskien yhteisvaikutuksen huomioiden Amer
Sports on Yhdysvaltain dollarin netto-ostaja. Kaikkien muiden valuuttojen
kohdalla yhtiö on nettomyyjä. Tärkeimmät valuutat Yhdysvaltain dollarin jälkeen
ovat Sveitsin frangi, Ison-Britannian punta, Kanadan dollari ja Japanin jeni,
joiden nettovaluuttavirta vaihtelee 45 milj. eurosta 55 milj. euroon.

Tarkemmin konsernin taloudellisia riskejä ja niiden hallintaa on selostettu
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 51,4 milj. euroa (39,9). Kasvu johtui pääasiassa
investoinneista Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisohjelmaan. Poistot
olivat 35,8 milj. euroa (35,8).

Yritysostojen kassavirta oli -6,5 milj. euroa (0,0) ja yritysmyyntien 5,3 milj.
euroa (0,0).

TUOTEKEHITYS
Amer Sports painottaa strategiassaan kuluttajakeskeistä tuotekehitystä. Jatkuvan
tuotekehitystoiminnan avulla Amer Sports pyrkii kehittämään uusia ja parempia
urheilutuotteita, jotka kiinnostavat kuluttajia ja kaupan alan asiakkaita.

Konsernilla on eri puolilla maailmaa seitsemän tuotekehitys- ja designkeskusta,
jotka palvelevat eri liiketoiminta-alueita ja tekevät yhä enemmän yhteistyötä
eri yksiköiden kanssa. Tuotekehitykseen investointiin vuonna 2011 yhteensä 64,2
milj. euroa eli 9,2 % liiketoiminnan kuluista (2010: 57,4 milj. euroa, 8,8 %
liiketoiminnan kuluista; 2009: 52,0 milj. euroa, 9,0 % liiketoiminnan kuluista).
Talvi ja ulkoilu -liiketoiminnan osuus tuotekehityskuluista oli 66 %,
Pallopelien 13 % ja Fitnessin 21 %.

Yhtiön tuotekehitystoiminnoissa työskenteli 583 henkilöä (514) eli noin 8 % (8)
Amer Sportsin kokonaismäärästä 31.12.2011.

MYYNTI JA MARKKINOINTI
Amer Sports myy tuotteitaan kaupan alan asiakkaille (mukaan lukien
urheiluvälineketjut, erikoisliikkeet, tavaratalot, kuntosalit ja jakeluportaan
edustajat) sekä myös suoraan kuluttajille brändimyymälöissä, tehtaanmyymälöissä
ja verkkokaupassa.

Amer Sportsin strategisiin painopistealueisiin kuuluvat kuluttajakeskeisyys ja
kuluttajatarpeiden ymmärtäminen sekä myynnin ja jakelun vahvistaminen.

Kuluttajakeskeisyyden lisäämiseksi Amer Sports perusti vuonna 2011 alueelliset
kuluttajamarkkinointitoiminnot Aasiaan (Shanghai) ja Amerikkaan (Portland).
Tavoitteena on kehittää brändien alueellisten kuluttajatarpeiden ymmärtämistä ja
paikallista merkityksellisyyttä.

Myynnissä ja jakelussa painopiste oli jakeluverkoston laajentamisessa
kehittyneillä ja uusilla laajentuvilla markkinoilla sekä oman vähittäismyynnin
ja verkkokaupan kasvattamisessa. Vuoden aikana Amer Sports panosti myynti- ja
jakeluorganisaatioonsa monin tavoin: se kehitti erityisiä jakelun
seurantamittareita, lisäsi myyntihenkilöstöä vahvistaakseen jakeluaan, kehitti
vähittäismyyjien ja jakelijoiden kanssa yhteisiä markkinointiohjelmia ja
järjesti prosessejaan ja toimintojaan tunnistaakseen alueita, joilla koko
tuotevalikoiman kattavasta yhteistyöstä syntyy synergiaetuja. Uusilla
laajentuvilla markkinoilla Venäjällä, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa
kasvu oli merkittävää, ja vuonna 2011 näiden markkinoiden osuus konsernin
liikevaihdosta oli 7 % (5 %).

Vuoden 2011 lopussa Amer Sportsilla oli 172 brändimyymälää (150). Suurinta osaa
myymälöistä hoitavat paikalliset itsenäiset kumppanit. Vuonna 2011 Amer Sports
myös panosti verkkokauppaansa. Salomonin, Suunnon ja Arc'teryxin tuotteita on
verkkomyynnissä valituissa maissa.

Amer Sportsin myyntiverkosto kattoi 33 maata 31.12.2011. Myynti- ja
jakelutoiminnassa työskenteli 2 454 henkilöä (2 205) eli noin 35 % (33 %) Amer
Sportsin henkilöstön kokonaismäärästä. Markkinoinnissa työskenteli 560 henkilöä
(510).

TOIMITUSKETJUN HALLINTA
Luotettava, tehokas ja oikea-aikainen toimitusketjun hallinta on tärkeä osa Amer
Sportsin strategiaa. Vuonna 2011 painopistealueena oli asiakaspalvelun
parantaminen.

Toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi Amer Sports
tarkastelee jatkuvasti tuotannon ja hankinnan strategiaansa ja yhtiön
maailmanlaajuisen tuotannon ja hankintatoiminnan rakennetta. Noin 10 % Amer
Sportsin tuotannon arvosta on Amerikassa, 30 % EMEA-alueella ja 60 % Aasiassa.
Kiinan osuus tuotannon arvosta on noin 30 %.

Amer Sports valmistaa noin 20 % tuotteistaan itse, ja noin 15 % valmistaa
osittain ulkoistettu alihankinta. Amer Sportsin tuotannon kokonaisarvosta noin
65 % on ulkoistettu. Tähän sisältyy kaikkien mailapeli- ja golftuotteiden,
useimpien joukkourheilutuotteiden sekä useimpien asusteiden ja jalkineiden
valmistus. Myös talviurheiluvälineiden, pyöräilyn, urheiluinstrumenttien ja
kuntosalivälineiden joidenkin tuotteiden ja komponenttien valmistus on
ulkoistettu.

Amer Sportsin tärkeimmät omat tuotantolaitokset sijaitsevat Itävallassa,
Ranskassa, Suomessa, Kanadassa, Bulgariassa ja Yhdysvalloissa.HENKILÖSTÖ
Amer Sportsin henkilöstöstrategia tukee yrityksen strategiaa, strategisia
liiketoimintahankkeita ja kehitystoimenpiteitä. Vuonna 2011 henkilöstöstrategian
tavoitteena oli
 * kehittää osaamista ja edistää henkilöstön sitoutumista
 * tukea vahvaa suorituksen johtamisen kulttuuria ja edistää valmentavaa
  johtajuutta
 * vahvistaa henkilöstöorganisaation ja liiketoiminnan kumppanuutta.


Vuonna 2011 Amer Sportsissa keskityttiin erityisesti osaamisen kehittämiseen ja
tehtäväkierron sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen. Amer Sportsin osaamisen
kehittämisen painopistealueena oli erityisesti myyntihenkilöstö.

Henkilöstökysely, jolla mitataan henkilöstön sitoutumista ja työtyytyväisyyttä,
osoitti, että tulokset kaikilla kyselyn osa-alueilla ovat parantuneet
edellisestä, vuonna 2009 tehdystä kyselystä. Kyselyn perusteella 80 %
vastaajista oli erittäin tyytyväisiä Amer Sportsiin työpaikkana. Kyselyn
vastausprosentti oli kaikkien aikojen korkein, 90 %.

Konsernin henkilöstön määrä 31.12.2011 oli 7 061 (31.12.2010:
6 645, 31.12.2009: 6 331). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja
jakeluhenkilöstöstä. Konsernin palveluksessa oli vuonna 2011 keskimäärin 6 921
henkilöä (2010: 6 545, 2009: 6 362). Amer Sportsin työntekijöistä oli miehiä 62
% (2010: 62 %, 2009: 62 %) ja naisia 38 % (2010: 38 %, 2009: 38 %).

Palkkoja, palkkioita ja muita niihin liittyviä kuluja maksettiin vuonna 2011
yhteensä 358,7 milj. euroa (2010: 336,4, 2009: 301,5). Amer Sportsin
palkitsemisjärjestelmä palkitsee hyvästä suorituksesta, ja siinä korostetaan
tiimin ja yksilön osuutta. Peruspalkkaa täydennetään suorituspohjaisilla
bonusohjelmilla ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmillä.

                  31.12. 31.12. Muutos
                    2011  2010   %
-------------------------------------------------------
 Talvi ja ulkoilu          4 590 4 293   7

 Pallopelit             1 631 1 590   3

 Fitness               749  691   8

 Konsernihallinto ja palvelukeskus   91   71   28
-------------------------------------------------------
 Yhteensä              7 061 6 645   6
-------------------------------------------------------

     31.12. 31.12. Muutos
       2011  2010   %
------------------------------
 EMEA   4 185 3 903   7

 Amerikka 2 312 2 214   4

 Aasia    564  528   7
------------------------------
 Yhteensä 7 061 6 645   6
------------------------------

             31.12. 31.12. Muutos
              2011  2010   %
---------------------------------------------
Tuotanto ja hankinta   2 588 2 579   0

Myynti ja jakelu     2 454 2 205   11

Tukitoiminnot        876  837   5

Tutkimus ja tuotekehitys  583  514   13

Markkinointi        560  510   10
---------------------------------------------
Yhteensä         7 061 6 645   6
---------------------------------------------

YHTEISKUNTAVASTUU
Amer Sports on sitoutunut toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa eettisesti ja
yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan
toimintaansa ja täyttämään konsernin taloudelliset, yhteiskunnalliset sekä
ympäristöön liittyvät tavoitteet, jotka on määritelty Amer Sportsin eettisissä
ohjeissa.

Amer Sportsin kaikkien tavarantoimittajien on täytettävä konsernin eettistä
toimintaa koskevat standardit, jotka perustuvat Kansainvälisen työjärjestön
ILO:n standardeihin ja SA8000-standardeihin sekä YK:n yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien julistukseen.

Amer Sportsilla on käytössään kolmannen osapuolen auditointiohjelma, joka auttaa
alihankintakumppaneita noudattamaan alan standardeja ja määräyksiä sekä
täyttämään Amer Sportsin odotukset laadun, terveyden, turvallisuuden,
yhteiskuntavastuun ja ympäristön suhteen. Auditointiprosessi sisältää
tehdaskäyntejä ja tehtaiden johdon koulutusta, joiden tarkoituksena on edistää
yhtiön standardien täyttymistä. Kaikki uudet tavarantoimittajat auditoidaan
ennen kuin tilauksia voidaan tehdä.

Vuonna 2011 Amer Sports osallistui ensimmäistä kertaa Carbon Disclosure Project
(CDP) -hankkeeseen ja sijoittui kansainvälisessä tarkastelussa keskitasolle.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

TALVI JA ULKOILU
            10-12/ 10-12/ Muutos Muutos         Muutos Muutos
Milj. e         2011  2010    %   %*)  2011  2010    %   %*)
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto


Talviurheiluvälineet  205,0 252,8  -19  -14  448,4  438,4   2   2

   Jalkineet       51,0  47,3   8   18  287,7  219,6   31   31

   Asusteet       65,8  63,0   4   12  191,6  156,6   22   22

   Pyöräily       29,5  26,8   10   17  120,5  106,4   13   14

   Urheiluinstrumentit  23,7  26,6  -11   -7  89,4  94,0   -5   -4

Liikevaihto yhteensä  375,0 416,5  -10   -4 1 137,6 1 015,0   12   12

Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä   45,0  61,2  -26      118,5  96,9   22

Liikevoitto-
marginaali ilman
kertaluonteisia eriä                   10,4   9,5

Kertaluonteiset erät    - -10,0            -  -10,0

Liiketulos yhteensä   45,0  51,2  -12      118,5  86,9   36

Henkilöstö kauden
lopussa                          4,590  4,293   7

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Talvi ja ulkoilu -segmentin vuoden 2011 liikevaihto oli 1 137,6 milj. euroa
(1 015,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 12 %. Erityisesti
Jalkineiden liikevaihto kasvoi (31 %), mutta kasvua tuki myös Asusteiden 22 %:n
ja Pyöräilyn 14 %:n liikevaihdon kasvu. EMEA-alueella, joka on Talvi ja ulkoilu
-segmentin suurin maantieteellinen alue, liikevaihto kasvoi 9 %:lla, Amerikassa
23 %:lla ja Aasiassa 10 %:lla.

Loka-joulukuussa Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli 375,0 milj. euroa
(416,5). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Kasvu jatkui hyvänä
Jalkineissa (18 %), Pyöräilyssä (17 %) ja Asusteissa (12 %).
Talviurheiluvälineissä liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 14 %
johtuen toimitusaikataulusta, sillä toimituksia tehtiin edeltävää vuotta enemmän
jo kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi lämpimästä säästä johtunut kauden
hidas aloitus päämarkkinoilla vähensi kauden aikana tehtyjä tilauksia
Talviurheiluvälineissä.
     10-12/ 10-12/ Muutos Muutos         Muutos Muutos
Milj. e  2011  2010    %   %*)  2011  2010    %   %*)
------------------------------------------------------------------
Amerikka 241,9 294,5  -18  -11  751,3  687,2   9   9

EMEA    77,9  70,2   11   20  253,4  211,3   20   23

Aasia   55,2  51,8   7   7  132,9  116,5   14   10
------------------------------------------------------------------
Yhteensä 375,0 416,5  -10   -4 1 137,6 1 015,0   12   12
------------------------------------------------------------------
*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Vuoden 2011 liiketulos oli 118,5 milj. euroa (96,9 ilman kertaluonteisia eriä).
Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 53 milj. euroa ja
bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 18 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut
kasvoivat noin 48 milj. eurolla myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi
(vertailukelpoisin valuutoin).

Loka-joulukuussa liiketulos oli 45,0 milj. euroa (61,2 ilman kertaluonteisia
eriä). Myynnin laskun vaikusta tasoitti osittain bruttokatteiden kasvu.

Talviurheiluvälineet
Talviurheiluvälineiden vuoden 2011 liikevaihto oli 448,4 milj. euroa (438,3).
Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 %. Suurimmat tuoteryhmät olivat
lasketteluvälineet (75 % liikevaihdosta), maastohiihtovälineet (16 %
liikevaihdosta) ja lumilautailuvälineet (9 % liikevaihdosta).
Lasketteluvälineiden liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 % ja
maastohiihtovälineiden 6 %, kun taas lumilautailuvälineiden liikevaihto laski
5 %. Vuonna 2011 Talviurheiluvälineiden liikevaihdosta 67 % tuli EMEA-alueelta,
20 % Amerikasta ja 13 % Aasiasta. Liikevaihto kasvoi Amerikassa 23 % ja Aasiassa
3 %, kun taas EMEA-alueella liikevaihto laski 4 %. Vuoden lopulla päämarkkina-
alueilla vallinnut lämmin sää vaikutti kauden aikaisten tilausten määrään
negatiivisesti.

Vuonna 2010 aloitettu toiminnan tehostamisohjelma paransi katteita ja
asiakaspalvelua myös vuonna 2011. Pääpainopistealueita vuonna 2011 olivat
joustavuuden parantaminen varmistamalla kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen
entistä paremmin sekä tuotevalikoiman standardointi varastoyksiköitä
vähentämällä.

Loka-joulukuussa Talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 205,0 milj. euroa
(252,8). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 14 %. Tämä johtui
pääasiassa toimitusaikatauluista: aiempaa suurempi osa toimituksista ajoittui
kolmannelle vuosineljännekselle. Päämarkkina-alueilla kauden 2011/12 alussa
vallinnut lämmin sää vaikutti kauden aikaisten tilausten määrään negatiivisesti.

Jalkineet
Jalkineiden vuoden 2011 liikevaihto oli 287,7 milj. euroa (219,6). Liikevaihto
kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 31 %. Kaikki tuotesegmentit kasvoivat. EMEA
muodosti 80 % maailmanlaajuisesta myynnistä, Amerikka 16 % ja Aasia 4 %.
Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 26 %, Amerikassa 56 % ja Aasiassa 4 %.

Loka-joulukuussa Jalkineiden liikevaihto oli 51,0 milj. euroa (47,3).
Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 18 %. Kevät-/kesäkauden 2012
ennakkotilaukset kasvoivat 14 %.

Asusteet
Asusteiden vuoden 2011 liikevaihto oli 191,6 milj. euroa (156,6). Liikevaihto
kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 22 %. EMEA muodosti 49 % maailmanlaajuisesta
myynnistä, Amerikka 38 % ja Aasia 13 %. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 15 %,
Amerikassa 26 % ja Aasiassa 47 %.

Loka-joulukuussa Asusteiden liikevaihto oli 65,8 milj. euroa (63,0). Liikevaihto
kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 12 %. Kevät-/kesäkauden 2012 ennakkotilaukset
kasvoivat 28 %.

Pyöräily
Pyöräilyn vuoden 2011 liikevaihto oli 120,5 milj. euroa (106,4). Liikevaihto
kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 14 %. Vanteet, kiekot ja polkimet muodostivat
83 % liikevaihdosta ja pyöräilyasusteet ja -jalkineet 17 %. Vanteiden, kiekkojen
ja polkimien liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 % ja
pyöräilyasusteiden ja -jalkineiden 24 %. Pyöräilyn liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: EMEA 64 %, Aasia 19 % ja Amerikka 17 %. Liikevaihto
kasvoi EMEA-alueella 18 % ja Amerikassa 26 %, kun taas Aasiassa liikevaihto
laski 9 %.

Loka-joulukuussa Pyöräilyn liikevaihto oli 29,5 milj. euroa (26,8). Liikevaihto
kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 17 %.

Urheiluinstrumentit
Urheiluinstrumenttien vuoden 2011 liikevaihto oli 89,4 milj. euroa (94,0).
Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Vertailukelpoinen liikevaihto
(pois lukien myydyt liiketoiminnot) kasvoi 6 %. Suurimmat tuoteryhmät olivat
Outdoor-tuotteet (47 % liikevaihdosta), sukellusinstrumentit (22 %
liikevaihdosta) ja kuntoilu (20 % liikevaihdosta). Outdoor-tuotteiden myynti
kasvoi 13 % ja sukellusinstrumenttien 5 %. Liikevaihto jakautui alueittain
seuraavasti: EMEA 45 %, Aasia 31 % ja Amerikka 24 %. Liikevaihto kasvoi Aasiassa
6 %, oli edeltävän vuoden tasolla EMEA-alueella ja laski Amerikassa 16 %.

Suunnon uuden fokusoidun strategian mukaisesti Amer Sports myi sukelluspukuyhtiö
Fitz-Wright Holdings Ltd:n Huish Acquisition LLC:lle huhtikuussa 2011.
Kesäkuussa 2011 Amer Sports myi TackTick Ltd:n Raymarinelle, joka on Flir-
konsernin tytäryhtiö. TackTick valmistaa langattomia, aurinkoenergialla toimivia
veneilyelektroniikkalaitteita. Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta Amer
Sportsin taloudelliseen tulokseen.

Loka-joulukuussa Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 23,7 milj. euroa (26,6).
Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Vertailukelpoinen liikevaihto
(pois lukien myydyt liiketoiminnot) oli edeltävän vuoden tasolla.

PALLOPELIT
           10-12/ 10-12/ Muutos Muutos       Muutos Muutos
Milj. e         2011  2010    %   %*) 2011 2010    %   %*)
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

   Mailapelit      41,1  44,0   -7   -1 213,8 232,5   -8   -7

   Joukkueurheilu    57,1  51,0   12   16 228,0 212,1   7   11

   Golf         10,8  12,3  -12   -6 69,2 76,0   -9   -7

Liikevaihto yhteensä  109,0 107,3   2   7 511,0 520,6   -2   0

Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä  -0,7  -2,7         25,0 32,2  -22

Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia
eriä                           4,9  6,2

Kertaluonteiset erät    -  -2,7           - -2,7

Liiketulos yhteensä   -0,7  -5,4         25,0 29,5  -15

Henkilöstö kauden
lopussa                        1 631 1 590   3

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Pallopelien vuoden 2011 liikevaihto oli 511,0 milj. euroa (520,6).
Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli edeltävän vuoden tasolla.
Mailapelien myynti laski 7 % globaalien tennismarkkinoiden laskun ja Japanin
maaliskuisen maanjäristyksen ja tsunamin vuoksi. Joukkueurheilu jatkoi hyvää
suoritustaan ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 %.

Alueittain Pallopelien myynti kasvoi Amerikassa vertailukelpoisin valuutoin
3 %, pysyi edeltävän vuoden tasolla EMEA-alueella ja laski Aasiassa 9 %.

Loka-joulukuussa Pallopelien liikevaihto oli 109,0 milj. euroa (107,3).
Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 7 % Joukkueurheilun vahvan kasvun
ansiosta.

     10-12/ 10-12/ Muutos Muutos       Muutos Muutos
Milj. e  2011  2010    %   %*) 2011 2010    %   %*)
--------------------------------------------------------------
Amerikka  17,2  18,5   -7   2 113,4 114,0   -1   -1

EMEA    75,1  72,3   4   9 331,0 334,4   -1   3

Aasia   16,7  16,5   1   1 66,6 72,2   -8   -9
--------------------------------------------------------------
Yhteensä 109,0 107,3   2   7 511,0 520,6   -2   0
--------------------------------------------------------------
*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Vuoden 2011 liiketulos oli 25,0 milj. euroa (32,2 ilman kertaluonteisia eriä) ja
laski 7 milj. eurolla bruttokatteiden laskun vuoksi.

Loka-joulukuussa liiketulos oli -0,7 milj. euroa (-2,7 ilman kertaluonteisia
eriä). Myynnin kasvun vaikutusta tasoitti osittain bruttokatteiden lasku.

Mailapelit
Mailapelien vuoden 2011 liikevaihto oli 213,8 milj. euroa (232,5). Liikevaihto
laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Amerikan osuus liikevaihdosta oli 41 %,
EMEA-alueen 37 % ja Aasian 22 %. Maantieteellisesti liikevaihto oli EMEA-
alueella edeltäneen vuoden tasolla, laski Aasiassa 13 %:lla ja Amerikassa
7 %:lla (vertailukelpoisin valuutoin). Amerikan liikevaihdon laskun taustalla
oli Yhdysvaltain tennismailamarkkinoiden noin 10 %:n lasku (lähde: Tennis
Industry Association, TIA). Aasiassa liikevaihto laski Japanin maanjäristyksen
ja tsunamin vaikutusten takia.

Suurimmat tuoteryhmät olivat tennismailat (37 % liikevaihdosta) ja tennispallot
(24 % liikevaihdosta). Tennismailojen liikevaihto laski 18 % ja tennispallojen
liikevaihto kasvoi 5 %. Tennisasusteiden kasvu oli vertailukelpoisin valuutoin
33 %.

Loka-joulukuussa Mailapelien liikevaihto oli 41,1 milj. euroa (44,0).
Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli edeltävän vuoden tasolla. Kiinassa
jakelumallia vaihdettiin ulkoisesta jakelijasta yhtiön sisäiseen malliin, millä
oli myyntiin väliaikainen negatiivinen vaikutus.

Joukkueurheilu
Joukkueurheilun vuoden 2011 liikevaihto oli 228,0 milj. euroa (212,1).
Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 % lähinnä baseball-tuotteiden
ansiosta. Joukkueurheilun liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Amerikka
93 %, EMEA 2 % ja Aasia 5 %. Amerikka kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 %,
EMEA 20 % ja Aasia 6 %.

Suurimmat tuoteryhmät olivat amerikkalaiset jalkapallot (22 % liikevaihdosta),
baseball- ja softball-mailat (19 % liikevaihdosta), koripallot (19 %
liikevaihdosta) ja baseball-pallot ja -räpylät (17 % liikevaihdosta).

Loka-joulukuussa Joukkueurheilun liikevaihto oli 57,1 milj. euroa (51,0).
Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 16 %. Neljännen neljänneksen
kasvu tuli laajasti eri tuoteryhmistä.

Golf
Golfin vuoden 2011 liikevaihto oli 69,2 milj. euroa (76,0). Liikevaihto laski
vertailukelpoisin valuutoin 7 %.

Loka-joulukuussa liikevaihto oli 10,8 milj. euroa (12,3). Liikevaihto laski
vertailukelpoisin valuutoin 6 %.

FITNESS
              10-12/ 10-12/ Muutos Muutos       Muutos Muutos
Milj. e           2011  2010    %   %*) 2011 2010    %   %*)
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         72,9  59,6   22   30 232,2 204,8   13   17

Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä     4,5  4,3         10,3  2,7

Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia eriä                  4,4  1,3

Kertaluonteiset erät      -  -2,3           - -2,3

Liiketulos yhteensä      4,5  2,0         10,3  0,4

Henkilöstö kauden lopussa                   749  691   8

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

Fitnessin vuoden 2011 liikevaihto oli 232,2 milj. euroa (204,8). Liikevaihto
kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 17 %. Alueittain Amerikan osuus
liikevaihdosta oli 68 %, EMEA-alueen 23 % ja Aasian 9 %. Amerikka kasvoi
vertailukelpoisin valuutoin 16 %, EMEA 19 % ja Aasia 19 %.

Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) muodosti 87 % (89 %) Fitnessin
liikevaihdosta ja kotikäyttöön suunnattu myynti 13 % (11 %). Myynti
yritysasiakkaille kasvoi 15 % vertailukelpoisin valuutoin uusien tuotteiden ja
tehokkaamman jakelun ansiosta. Myynti kotikäyttöön kasvoi 34 % johtuen
vahvistuneesta jakelusta vähittäismyynnissä ja verkkokaupassa.

Fitnessin vuoden 2011 liiketulos oli 10,3 milj. euroa (2,7 ilman kertaluonteisia
eriä). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 12 milj. euroa ja
bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 5 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut
kasvoivat noin 10 milj. eurolla pääasiassa myynti- ja jakelukustannusten kasvun
vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).

Loka-joulukuussa Fitnessin liikevaihto oli 72,9 milj. euroa (59,6). Liikevaihto
kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 30 %. Amerikka kasvoi 35 %, EMEA 20 % ja
Aasia 16 % (vertailukelpoisin valuutoin).

Loka-joulukuussa liiketulos oli 4,5 milj. euroa (4,3 ilman kertaluonteisia
eriä). Myynnin kasvun vaikutusta tasoitti pääasiassa jakelun tehostamisen
kustannukset.

     10-12/ 10-12/ Muutos Muutos       Muutos Muutos
Milj. e  2011  2010    %   %*) 2011 2010    %   %*)
--------------------------------------------------------------
Amerikka  14,7  12,8   15   20 52,9 44,5   19   19

EMEA    52,4  41,6   26   35 157,7 142,2   11   16

Aasia    5,8  5,2   12   16 21,6 18,1   19   19
--------------------------------------------------------------
Yhteensä  72,9  59,6   22   30 232,2 204,8   13   17
--------------------------------------------------------------
*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Amer Sports Oyj myi huhtikuussa 2011 sukelluspukuyhtiö Fitz-Wright Holdings
Ltd:n Huish Acquisition LLC:lle. Kesäkuussa 2011 Amer Sports Oyj myi TackTick
Ltd:n Raymarinelle. TackTick valmistaa langattomia, aurinkoenergialla toimivia
veneilyelektroniikkalaitteita. Näiden yhtiöiden vuotuiset liikevaihdot olivat
noin 12 milj. euroa.

Amer Sports Oyj osti joulukuussa 2011 Nikita ehf:n, joka on naiskuluttajiin
keskittyvä lumilautailuhenkinen action sports -asustebrändi. Nikitan
vuosittainen liikevaihto on noin 8 milj. euroa.

Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta Amer Sportsin vuoden 2011 tulokseen tai
taseeseen.

AMER SPORTSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Amer Sportsin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia,
arvopaperimarkkinalakia ja NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä, Amer Sportsin
yhtiöjärjestystä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Amer Sports
noudattaa hallinnointikoodia poikkeuksetta.

Amer Sports on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään
erillisenä raporttina yhtiön verkkosivuilla. Tämä selvitys on laadittu
noudattaen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suositusta 54 sekä
arvopaperimarkkinalakia (2 luvun 6 §). Amer Sportsin tilintarkastajat ovat
tarkastaneet, että selvitys on annettu ja että siinä kuvatut
tulosraportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestelmät ovat yhdenmukaisia Amer Sportsin tilinpäätöksen kanssa.

MUUTOKSET KONSERNIN YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Talousjohtaja Jussi Siitonen nimitettiin 1.1.2011 alkaen Amer Sportsin uudeksi
CFO:ksi (Chief Financial Officer), ja samalla hänestä tuli Amer Sportsin
johtokunnan jäsen.

Victor Duran, Senior Vice President, Marketing and Business to Consumer,
nimitettiin Amer Sportsin johtokunnan jäseneksi 1.1.2011 alkaen.

Lisätietoja Amer Sportsin johtoryhmästä on verkko-osoitteessa
www.amersports.com/about. Lisää tietoa lähipiiritapahtumista löytyy
tilinpäätöksen liitetiedoista.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 31.12.2011 oli 292 182 204 euroa. Osakemäärä oli
121 517 285. Jokainen osake tuottaa omistajalleen yhden äänen yhtiön
varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 10.3.2011 hallituksen päättämään enintään 10 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("hankkimisvaltuutus"). Yhtiön omat osakkeet
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

10.3.2010 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus oli voimassa kahdeksantoista
(18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisäksi vuoden 2010 yhtiökokouksessa hallitus valtuutettiin päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin: hallitus on oikeutettu päättämään enintään
7 000 000 uuden osakkeen antamisesta tai enintään 7 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista
osakeantiin liittyvistä ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää
mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus
osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kaksi (2)
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.Omat osakkeet
Yhtiökokouksen 10.3.2010 antaman valtuutuksen perusteella Amer Sportsin hallitus
päätti 15.2.2011 käynnistää osakkeiden hankkimisohjelman vuosien 2011 ja 2012
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi konsernin
avainhenkilöstölle. Osakkeiden hankkiminen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkoi
23.2.2011 ja päättyi 24.3.2011. Tämän jakson aikana ostettiin (1) miljoona
osaketta.

Amer Sportsin hallitus päätti 15.8.2011 hyödyntää 10.3.2011 pidetyn
yhtiökokouksen antamaa valtuutusta yhtiön omien osakkeiden ostoon. Osakkeiden
hankkiminen päättyi 24.11.2011. Yhtiö hankki omia osakkeita yhteensä 3 000 000
kappaletta, ja yhden osakkeen keskimääräinen arvo oli noin 9,18 euroa.

Vuonna 2011 Amer Sports hankki yhteensä 4 miljoonaa omaa osaketta seuraavasti:

                     Hankintahinta  Hankintahinta
              Arvo yhteensä,  (keskiarvo) (ylin ja alin),
Aika         Määrä     euroa     euroa      euroa
-----------------------------------------------------------------------
23.2.-24.3.2011 1 000 000  9 212 051,46     9,21  9,81 ja 8,43

23.8.-24.11.2011 3 000 000 27 529 811,75     9,18  10,00 ja 8,14


Yhtiön tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2010 ja rajoitettuun osakeohjelmaan
2010 kuuluville henkilöille siirrettiin 15.3.2011 yhteensä 330 838 Amer Sportsin
osaketta. Osakkeet siirrettiin Amer Sports International Oy:n omistamista
osakkeista.

Amer Sports omisti 4 012 125 (342 963) omaa osaketta vuoden 2011 lopussa. Amer
Sports Oyj omistaa 4 000 000 osaketta ja Amer Sports International Oy 12 125
osaketta. Omien osakkeiden määrä vastaa 3,30 %:a (0,28) Amer Sportsin
osakemäärästä.

Osakekauppa
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuoden 2011 aikana
yhteensä 76,9 miljoonaa kappaletta (55,2) 752,5 milj. euron kokonaishintaan
(475,0). Vaihtuvuus oli 64,2 % (45,5 %) (keskimääräisestä osakemäärästä ilman
omia osakkeita). Vuoden 2011 keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli
303 975 osaketta (218 941).

Amer Sports Oyj:n osakkeiden viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä 30.12.2011
tehtiin hintaan 9,00 euroa (2010: 10,43). Osakkeen hinta laski vuoden aikana 14
%, ja OMX Helsinki Cap -indeksi laski 28 %. Osakkeen ylin kurssi oli 11,97 euroa
(10,70) ja alin 7,52 euroa (6,82). Keskikurssi oli 9,78 euroa (8,61). Yhtiön
markkina-arvo 31.12.2011 oli 1 057,5 milj. euroa (1 263,8) lukuun ottamatta omia
osakkeita.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Amer Sportsin osakkeita myytiin vaihtoehtoisissa
kauppapaikoissa, kuten Chi-X:ssä, BATS:issa ja Turquoisessa. Vuonna 2011
yhteensä 17,4 miljoonaa Amer Sportsin osaketta vaihdettiin vaihtoehtoisissa
kauppapaikoissa, mikä vastaa yhteensä noin 18 % kaikista myydyistä osakkeista.

Joulukuun lopussa Amer Sports Oyj:llä oli 15 351 rekisteröityä osakkeenomistajaa
(15 400). Hallintarekisteröidyt omistajat ja Suomen ulkopuolella olevat
omistajat omistivat osakkeista 48,7 % (51,3). Julkisyhteisöt omistivat
osakkeista 14,3 % (13,2), kotitaloudet 12,1 % (12,4), rahoitus- ja
vakuutuslaitokset 11,5 % (13,1), voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 7,6 % (7,5)
ja yksityiset yritykset 2,5 % (2,2) sekä Amer Sports 3,30 % (0,28).Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011 (ei sisällä hallintarekisteröityjä tai
yhtiön omia osakkeita)
                       Osakkeita % osakkeista ja äänistä
------------------------------------------------------------------------------
1. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 030 680          5,79

2. Maa- ja vesitekniikan tuki ry.      5 000 000          4,11

3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 333 460          3,57

4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola  2 863 091          2,36

5. Brotherus Ilkka             2 685 573          2,21

6. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö     2 361 721          1,94

7. Odin Norden               1 830 442          1,51

8. OP-Delta-sijoitusrahasto         1 495 000          1,23

9. Valtion Eläkerahasto           1 372 000          1,13

10. Nordea Fennia Fund             960 000          0,79


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus
Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 2.2.2011, että Governance for Owners LLP:n
omistus Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli alittanut 5 %
1.2.2011.

Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 27.10.2011, että Silchester LLP:n määräysvallassa
olevien institutionaalisten sijoittajien ja rahastojen omistama osakepääoma ja
äänimäärä olivat laskeneet alle 10 %:n 25.10.2011. Ilmoitushetkellä Silchester
LLP omisti 12 109 051 osaketta, eli 9,96 % Amer Sports Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 30.11.2011, että Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman osakepääoma ja äänimäärä oli yli 5 % 29.11.2011.
Ilmoitushetkellä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omisti 6 305 214
osaketta, eli 5,19 % % Amer Sports Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Tiedot määräysvallasta
Amer Sportsin hallitus ei ole tietoinen luonnollisista tai oikeushenkilöistä,
joilla on yhtiön osake-enemmistö, tai näiden henkilöiden äänivallasta ja heidän
osakkeidensa kokonaismäärästä.

Osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset ja
järjestelyt
Amer Sportsin hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja
äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia.

Hallituksen ja johtokunnan osakeomistus 31.12.2011
                                Lähipiiri ja/tai
                   Osakkeita        määräysvaltayhteisö
--------------------------------------------------------------------------------
Hallitus

Anssi Vanjoki             30 590                 0

Ilkka Brotherus           2 685 573               20 850

Martin Burkhalter            8 677                 0

Christian Fischer            8 677                 0

Hannu Ryöppönen             6 961                 0

Bruno Sälzer              8 677                 0

Pirjo Väliaho             10 888                 0

Johtokunta

Heikki Takala             66 760                 0

Paul Byrne               16 663                 0

Chris Considine            23 992                 0

Mike Dowse               12 244                 0

Victor Duran              11 577                 0

Matt Gold               10 262                 0

Terhi Heikkinen            14 631                 0

Antti Jääskeläinen           14 703                 0

Bernard Millaud            20 610                 0

Mikko Moilanen             13 596                 0

Jean-Marc Pambet            24 007                 0

Michael Schineis            26 486                 0

Jussi Siitonen             12 136                300

Andy Towne                960                 0

Vincent Wauters            41 264                 0

Michael White              8 168                 0
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ              3 078 102               21 150
--------------------------------------------------------------------------------
% osakkeista               2,5                0,02
--------------------------------------------------------------------------------
Sisältää lähipiirin ja /tai
määräysvaltayhteisöt        3,099,252
--------------------------------------------------------------------------------
% osakkeista               2,6
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden aikana konsernilla oli kaksi pitkän aikavälin käteispohjaista
kannustinohjelmaa ja kolme osakepohjaista konsernin avainhenkilöille suunnattua
kannustinohjelmaa. Kannustinohjelmat on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

VARSINAISTEN YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2011 tehtiin seuraavat
päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen vuodelta 2010.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan
0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 22.3.2011.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtaja Heikki
Takalalle sekä varatoimitusjohtaja Pekka Paalanteelle (1.1-31.3. 2010)
vastuuvapauden tilikaudelta 2010.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa.
Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. Hallituksen
vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Anssi Vanjoen, Ilkka
Brotheruksen, Pirjo Väliahon, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Bruno
Sälzerin ja Hannu Ryöppösen. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy:n. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Jouko Malinen, KHT.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden takaisin ostamisesta
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000
yhtiön oman osakkeen takaisin ostamisesta ("Takaisinostovaltuutus"). Yhtiön omia
osakkeita tulee ostaa takaisin muuten kuin osakkeenomistajien omistusosuuksien
suhteessa käyttämällä vapaata omaa pääomaa julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet ostetaan takaisin ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen.
Hallitus valitsi jäsentensä keskuudesta seuraavat henkilöt eri valiokuntien
jäseniksi:
 * Palkitsemisvaliokunta: Pirjo Väliaho (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi
  Vanjoki, Bruno Sälzer ja Christian Fischer.
 * Nimitysvaliokunta: Ilkka Brotherus (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi
  Vanjoki ja Martin Burkhalter.
 * Tarkastusvaliokunta: Hannu Ryöppönen (valiokunnan puheenjohtaja), Ilkka
  Brotherus ja Martin Burkhalter


MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima sekä
yhtiön toiminta kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Amer Sportsin lyhyen
aikavälin riskit liittyvät erityisesti kuluttajakysynnän kehittymiseen Pohjois-
Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa, työ- ja raaka-ainekustannusten kohoamiseen
erityisesti Kiinassa sekä Amer Sportsin kykyyn valmistaa, hankkia ja toimittaa
tuotteita aikataulun mukaisesti.

Esimerkiksi seuraavilla riskitekijöillä voi olla vaikutusta yhtiön kehitykseen:
 * Urheilutuotealaan kohdistuu kuluttajakysyntään liittyviä riskejä eri
  puolilla maailmaa. Amer Sports on erityisen riippuvainen yleisestä
  taloustilanteesta ja kuluttajakysynnästä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja
  Japanissa.
 * Kilpailu on urheilutuotealalla erittäin kovaa, ja siinä on mukana useita
  alueellisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti toimivia yhtiöitä.
  Vaikka Amer Sportsilla ei ole sellaisia kilpailijoita, jotka haastaisivat
  sen kaikissa tuoteryhmissä, yhtiö kilpailee useimmissa tuoteryhmissä monien
  muiden yritysten kanssa. Ei voi olla varmuutta siitä, ettei Amer Sportsin
  nykyisille markkinoille tule uusia kilpailijoita tai että Amer Sports pystyy
  kilpailemaan menestyksellisesti nykyisiä tai uusia kilpailijoita vastaan.
 * Talviurheiluvälineiden myyntiin vaikuttaa lumitilanne. Talviurheiluvälineet
  muodostavat 1/4 Amer Sportsin myynnistä.
 * Suuri osa Amer Sportsin tuotannosta on ulkoistettua. Amer Sports arvioi
  jatkuvasti maailmanlaajuista tuotantoaan ja hankintatoimintaansa
  tehostaakseen toimintaansa ja löytääkseen kustannussäästöjä. Vaikka
  liiketoiminta-alueet auditoivat alihankkijoidensa toimintaa säännöllisesti,
  mahdolliset toimitusongelmat tai sopimusrikkomukset alihankkijoiden taholta
  saattavat vaikuttaa haitallisesti Amer Sportsin toimintaan.
 * Työvoimakustannusten odotetaan kasvavan Aasiassa, mistä Amer Sports hankkii
  merkittävän osan tuotteistaan. Amer Sports käyttää tuotteissaan terästä,
  kumia ja öljyperäisiä raaka-aineita sekä osia, ja yhtiön on saatava näistä
  raaka-aineista markkinoilta riittävä tarjonta, josta se joutuu kilpailemaan
  kyseisten materiaalien muiden käyttäjien kanssa. Työvoima- ja raaka-
  ainekustannusten nousulla voi olla kielteinen vaikutus tuotekustannuksiin.
 * Amer Sportsin tärkeimmät tuotantolaitokset ovat talviurheiluvälinetehtaat
  Itävallassa ja Bulgariassa, Precorin tehdas Yhdysvalloissa sekä Suunnon
  tehdas Suomessa. Lisäksi Amer Sportsilla on merkittäviä alihankkijoiden
  omistamia tehtaita Itä-Euroopassa. Amer Sportsin tärkeimmät jakelukeskukset
  sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa.
  Odottamattomilla tuotanto- tai toimitushäiriöillä näissä yksiköissä olisi
  haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.
 * Amer Sportsin menestys riippuu sen kyvystä tunnistaa jatkuvasti muuttuvia
  trendejä kuluttajien kysynnässä ja reagoida näihin muutoksiin sekä kyvystä
  kehittää teknologioitaan tehokkaasti ja kehittää uusia houkuttelevia
  tuotteita. Amer Sportsin tuotteiden myynti voi kärsiä, jos yhtiö ei onnistu
  tuomaan markkinoille innovatiivisia tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan
  kuluttajien mieltymysten, teknologian ja alan kehityksen muutoksiin.
 * Amer Sportsin omien vähittäismyymälöiden määrän lisääminen edellyttää
  merkittäviä investointeja. Lisäksi omien vähittäismyymälöiden ja niiden
  henkilökunnan ylläpitäminen aiheuttaa enemmän kiinteitä kuluja kuin jakelu
  kaupan alan asiakkaille. Amer Sportsin monikanavaiseen myyntistrategiaan
  sisältyvän vähittäismyynnin kasvuohjelman toteutuksen epäonnistuminen
  saattaisi vaikuttaa kielteisesti Amer Sportsin tulokseen.
 * Merkittävän asiakkaan menettämisellä olisi vaikutusta Amer Sportsin
  myyntiin. Tämä riski on kuitenkin rajallinen, koska Amer Sportsilla on hyvin
  monipuolinen asiakaskunta.
 * Huolimatta siitä, että tuotteet testataan kattavasti ennen niiden tuomista
  markkinoille, yhtiö ei voi täysin sulkea pois tuotteiden takaisinkutsujen ja
  tuotevastuuseen liittyvien oikeustoimien mahdollisuutta. Amer Sportsilla on
  alan käytännön mukaiset vakuutukset tuotteiden takaisinkutsuja ja
  tuotevastuutapauksia varten. Tuotteiden laatuun liittyvät ongelmat
  saattaisivat vahingoittaa Amer Sportsin mainetta, ja tämä voisi vaikuttaa
  haitallisesti myyntiin.
 * Immateriaalioikeuksien suojaamisen tarve ja niihin liittyvät riita-asiat
  kuuluvat olennaisesti urheiluvälinealaan. Amer Sportsin menestys riippuu
  osittain sen kyvystä suojella omia innovaatioitaan, tavaramerkkejään ja
  muita immateriaalioikeuksiaan luvattomalta käytöltä hankkimalla suojausta
  yhtiön toimintamaissa ja valvomalla immateriaalioikeuksiaan. Mahdolliset
  korvausvaatimuksia tai immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevat riita-
  asiat voisivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja edellyttää resurssien
  kohdistamista muuhun kuin varsinaiseen toimintaan ja siten vaikuttaa
  liiketoiminnan tulokseen tai Amer Sportsin kilpailuasemaan. Vireillä olevien
  liiketoiminta-alueisiin liittyvien riita-asioiden ja viranomaispäätösten
  vaikutusta Amer Sportsin taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen
  arvioidaan jatkuvasti, ja ajanmukaiset arviot julkistetaan tarvittaessa.
 * Amer Sports hankkii merkittävän osan tuotteistaan eri puolilla Aasiaa
  sijaitsevilta alihankkijoilta, mikä altistaa sen alueen poliittisille,
  taloudellisille ja lainsäädännöllisille oloille sekä useille paikalliseen
  liiketoimintaan ja työvoiman käyttöön liittyville kysymyksille. Amer
  Sportsilla on Aasiassa käytössä kolmannen osapuolen auditointiohjelma. Amer
  Sports ei pysty täysin valvomaan alihankkijoidensa toimia. Amer Sportsin
  alihankkijoiden työvoimalakien, säännösten tai standardien rikkomukset tai
  alihankkijoiden poikkeaminen Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön
  yleisesti eettisiksi hyväksytyistä työvoimakäytännöistä saattaa vahingoittaa
  merkittävästi Amer Sportsin julkista imagoa sekä sen brändien mainetta.
 * Amer Sports on liiketoiminnassaan riippuvainen tietotekniikasta, sillä on
  meneillään IT-järjestelmäalustan integrointi maailmanlaajuisesti, ja se
  ottaa käyttöön uusia sovelluksia toimitusketjun hallinnan parantamiseksi.
  Monet tekijät saattavat aiheuttaa järjestelmähäiriöitä ja palvelukatkoksia
  ja aiheuttaa siten merkittävää vahinkoa Amer Sportsin liiketoiminnalle.
  Kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Amer Sportsin
  liiketoimintaan.


Taloudelliset riskit on esitetty kohdassa Rahoitustilanne ja rahavirtojen
kehitys.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkäaikaisen strategian
toteuttamiseen ja kasvun ylläpitämiseen.

Amer Sports odottaa laaja-alaista kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla vuonna
2012. Talviurheiluvälineissä lämmin sää hidasti kauden 2011/12 alkamista
tärkeimmillä markkina-alueilla, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti
vuoden 2012 ennakkotilauksiin. Kevät-/kesäkauden ennakkotilaukset kasvavat
Asusteissa 28 % ja Jalkineissa 14 %. Kaikkiaan Amer Sports arvioi vuoden 2012
liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAOSTA
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 302 804 109,00 euroa, josta tilikauden tulos on
-23 571 703,99 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään
seuraavasti:

- osinkona jaetaan 0,33 euroa/osake eli yhteensä 40 100 704,05 euroa
- jätetään omaan pääomaan 262 703 404,95 euroa
Yhteensä 302 804 109,00 euroa.

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei
vaaranna yhtiön maksukykyä.
TAULUKOT

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun
tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan. Liitetiedot muodostavat olennaisen osan
tilinpäätöksen taloudellisesta informaatiosta.

Milj. euroa

KONSERNITULOS
                  10-12/ 10-12/ Muutos  1-12/  1-12/ Muutos
                   2011  2010   %   2011  2010   %
-------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO             556,9 583,4   -5 1 880,8 1 740,4   8

Myytyjen suoritteiden
hankintameno            -321,0 -345,6     -1 063,4 -998,4
-------------------------------------------------------------------------------
BRUTTOKATE             235,9 237,8   -1  817,4  742,0   10

Lisenssituotot            2,3  2,7       8,7   9,5

Liiketoiminnan muut tuotot      2,6  9,8       5,4  12,4

Tuotekehityskulut          -20,6 -16,7      -64,2  -57,4

Myynnin ja markkinoinnin kulut   -138,3 -131,5      -475,9 -443,1

Hallinnon ja muut liiketoiminnan
kulut                -35,6 -53,7      -155,9 -166,6
-------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS              46,3  48,4   -4  135,5  96,8   40

% liikevaihdosta           8,3  8,3       7,2   5,6

Rahoitustuotot ja -kulut       -6,1  -5,7      -20,5  -21,3
-------------------------------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA          40,2  42,7   -6  115,0  75,5   52

Tuloverot              -9,1  -4,6      -24,1  -6,6
-------------------------------------------------------------------------------
NETTOTULOS              31,1  38,1   -8   90,9  68,9   32
-------------------------------------------------------------------------------


Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille        31,1  38,1       90,8  68,8

Määräysvallattomille omistajille   0,0  0,0       0,1   0,1Osakekohtainen tulos, e       0,25  0,30       0,71  0,52

Laimennettu
osakekohtainen tulos, e       0,25  0,30       0,71  0,52Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä, milj. kpl              119,9  121,2

Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä,
laimennettu, milj. kpl                    120,1  121,2Oma pääoma/osake, e                          7,03  6,50

ROCE, % *)                           13,2  10,0

ROE, %                             11,2   9,0

Käytetty keskikurssi:
EUR 1,00 = USD           1,3500 1,3637      1,3926 1,3289

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
                 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
                  2011  2010 2011 2010
----------------------------------------------------------
Nettotulos             31,1  38,1 90,9 68,9Muut laajan tuloksen erät

   Muuntoerot           12,5  10,5  7,7 28,7

   Tulevien rahavirtojen suojaus  6,7  4,4 17,3 -0,2

   Tulevien rahavirtojen
   suojaukseen liittyvät verot   -1,7  -1,2 -4,5  0,0
----------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen          17,5  13,7 20,5 28,5
----------------------------------------------------------
Laaja tulos            48,6  51,8 111,4 97,4
----------------------------------------------------------


Laaja tuloslaskelma:

Emoyhtiön omistajille       48,6  51,8 111,3 97,3

Määräysvallattomille omistajille  0,0  0,0  0,1  0,1


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
         10-12/ 10-12/ Muutos  1-12/  1-12/ Muutos
          2011  2010   %  2011  2010   %
------------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu 375,0 416,5  -10 1 137,6 1 015,0   12

Pallopelit    109,0 107,3   2  511,0  520,6   -2

Fitness      72,9  59,6   22  232,2  204,8   13
------------------------------------------------------------
Yhteensä     556,9 583,4   -5 1 880,8 1 740,4   8
------------------------------------------------------------

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
         10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
          2011  2010   % 2011 2010   %
--------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu  45,0  51,2  -12 118,5 86,9   36

Pallopelit     -0,7  -5,4     25,0 29,5  -15

Fitness       4,5  2,0     10,3  0,4

Konsernihallinto  -2,5  0,6     -18,3 -20,0
--------------------------------------------------------
Yhteensä      46,3  48,4   -4 135,5 96,8   40
--------------------------------------------------------

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
     10-12/ 10-12/ Muutos  1-12/  1-12/ Muutos
      2011  2010   %  2011  2010   %
----------------------------------------------------
EMEA   273,8 325,8  -16  917,6  845,7   9

Amerikka 205,4 184,1   12  742,1  687,9   8

Aasia   77,7  73,5   6  221,1  206,8   7
----------------------------------------------------
Yhteensä 556,9 583,4   -5 1 880,8 1 740,4   8
----------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
                            10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
                       Liitetieto  2011  2010 2011 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                         46,3  48,4 135,5 96,8

Poistot ja muut liiketoiminnan
rahavirran oikaisut                   11,0  1,6 37,9 28,3

Käyttöpääoman muutos                    34,5  40,6 -97,6 -18,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                        91,8  90,6 75,8 106,3


Maksetut ja saadut korot
liiketoiminnasta                     -7,2  -5,1 -20,5 -14,3

Maksetut ja saadut välittömät verot            -6,7 -14,6 -24,7 -11,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta               77,9  70,9 30,6 80,1Ostetut liiketoiminnot                   -6,5   - -6,5   -

Myydyt liiketoiminnot                    -   -  5,3   -

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin               -22,5 -21,2 -51,4 -39,9

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot                0,1  8,0  0,6  9,9
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta               -28,9 -13,2 -52,0 -30,0Nettorahavirta investointien
jälkeen (vapaa rahavirta)                49,0  57,7 -21,4 50,1Omien osakkeiden hankinta                 -9,5   - -36,7   -

Oman pääoman ehtoisen
lainan korot                         -   - -7,2 -7,2

Maksetut osingot                   4   -   - -36,4 -19,5

Velan ja muiden rahoituserien
muutos                         -37,4 -24,2 94,9 -64,3
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta                -46,9 -24,2 14,6 -91,0


Rahavarat 1.10./1.1.                   75,6  50,2 84,7 121,6

Muuntoero                         1,1  1,0  0,9  4,0

Rahavarojen muutos                     2,1  33,5 -6,8 -40,9
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat 31.12.                      78,8  84,7 78,8 84,7


KONSERNITASE
                 Liitetieto 31.12.2011 31.12.2010
---------------------------------------------------------------
Varat
---------------------------------------------------------------
Liikearvo                    295,7   286,7

Muut aineettomat hyödykkeet           214,5   214,2

Aineelliset hyödykkeet             157,8   140,2

Muut pitkäaikaiset varat             99,6   100,5

Vaihto-omaisuus                 359,7   302,1

Saamiset                    611,9   525,4

Rahavarat                     78,8    84,7
---------------------------------------------------------------
Varat yhteensä             2  1 818,0  1 653,8
---------------------------------------------------------------


Oma pääoma ja velat
---------------------------------------------------------------
Oma pääoma                   829,4   790,2

Pitkäaikaiset korolliset velat         251,4   278,7

Muut pitkäaikaiset velat             22,7    19,6

Lyhytaikaiset korolliset velat         219,0   100,8

Muut lyhytaikaiset velat            463,1   434,6

Varaukset                     32,4    29,9
---------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä         1 818,0  1 653,8
---------------------------------------------------------------


Omavaraisuusaste, %                45,6    47,8

Nettovelkaantumisaste, %              47     37

EUR 1,00 = USD                 1,2939   1,3362


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                          Sijoi-
              Yli-        Ar-  tetun  Oman Kerty-
             kurs-        von- vapaan  pää-  neet
        Lii- Osa-  si-        muu-  oman  oman voit-
        te-  ke-  ra- Omat Muun-  tos-  pää- ehtoi-  to-  Yh-
        tie- pää- has- osak-  to- rahas-  oman  nen  va- teen-
         to  oma  to keet erot   to rahasto laina  rat  sä
-------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma
1.1.
2010        292,2 12,1 -5,6 -63,0  -5,4  151,5  60,0 290,9 732,7

Muut
laajan
tuloksen
erät:

Muuntoerot                  28,7                  28,7

Tulevien
rahavirtojen
suojaus                        -0,2             -0,2

Tulevien raha-
virtojen
suojauk-
seen
liittyvät
verot                         0,0              0,0

Nettotulos                                    68,8 68,8

Laaja tulos                 28,7  -0,2           68,8 97,3

Liiketoimet
omistajien
kanssa:

Osake-
poh-
jainen kan-
nustin-
järjes-
telmä                                       0,5  0,5

Osingon-
jako       4                              -19,4 -19,4

Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot                                   -5,3 -5,3

Muu
muutos                                     -18,2 -18,2
-------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma
31.12.2010     292,2 12,1 -5,6 -34,3  -5,6  151,5  60,0 317,3 787,6Oma
pääoma
1.1.2011      292,2 12,1 -5,6 -34,3  -5,6  151,5  60,0 317,3 787,6

Muut laajan
tuloksen
erät:

Muunto-
erot                     7,7                  7,7

Tulevien
rahavirtojen
suojaus                        17,3             17,3

Tulevien raha-
virtojen
suojaukseen
liittyvät
verot                         -4,5              -4,5

Nettotulos                                    90,8 90,8

Laaja tulos                  7,7  12,8           90,8 111,3

Liiketoimet
omistajien
kanssa:

Omien osak-
keiden han-
kinta                 -31,3                      -31,3

Osakepoh-
jaiset kan-
nustin-
järjes-
telmät                                      0,8  0,8

Osingon-
jako       4                              -36,3 -36,3

Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot                                 -5,3 -5,3
-------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma
31.12.2011     292,2 12,1 -36,9 -26,6  7,2  151,5  60,0 367,3 826,8           Määräys-   Oma
        Lii- vallatto-  pää-
        te-   mien   oma
        tie- omistaji-   yh-
         to en osuus teensä
--------------------------------------
Oma
pääoma
1.1.
2010           2,6  735,3

Muut laajan
tuloksen
erät:

Muuntoerot             28,7

Tulevien
rahavirtojen
suojaus              -0,2

Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät
verot                0,0

Nettotulos         0,1  68,9

Laaja tulos        0,1  97,4

Liiketoimet
omistajien
kanssa:

Osakepoh-
jainen kan-
nustinjärjes-
telmä                 0,5

Osingon-
jako       4   -0,1  -19,5

Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot            -5,3

Muu
muutos               -18,2
--------------------------------------
Oma
pääoma
31.12.2010        2,6  790,2Oma
pääoma
1.1.2011         2,6  790,2

Muut laajan
tuloksen
erät:

Muuntoerot              7,7

Tulevien
rahavirtojen
suojaus              17,3

Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät
verot               -4,5

Nettotulos         0,1  90,9

Laaja tulos        0,1  111,4

Liiketoimet
omistajien
kanssa:

Omien osak-
keiden han-
kinta                 -31,3

Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät                0,8

Osingon-
jako       4   -0,1  -36,4

Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot            -5,3
--------------------------------------
Oma
pääoma
31.12.2011        2,6  829,4


LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN
          Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/

LIIKEVAIHTO    2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
----------------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu 375,0 395,7 133,4 233,5 416,5 300,3 116,5 181,7

Pallopelit    109,0 106,7 136,3 159,0 107,3 114,0 153,9 145,4

Fitness      72,9 56,8 45,9 56,6 59,6 52,6 47,1 45,5
----------------------------------------------------------------
Yhteensä     556,9 559,2 315,6 449,1 583,4 466,9 317,5 372,6
----------------------------------------------------------------


          Q4/  Q3/  Q2/  Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/

LIIKETULOS    2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
----------------------------------------------------------------
Talvi ja ulkoilu 45,0 79,3 -15,1  9,3 51,2 58,2 -24,2  1,7

Pallopelit    -0,7 -1,1  9,1 17,7 -5,4  3,5 17,0 14,4

Fitness      4,5  2,8 -0,3  3,3  2,0  2,8 -3,7 -0,7

Konsernihallinto -2,5 -6,6 -4,6 -4,6  0,6 -8,7 -6,0 -5,9
----------------------------------------------------------------
Yhteensä     46,3 74,4 -10,9 25,7 48,4 55,8 -16,9  9,5
----------------------------------------------------------------


LIITETIEDOT

1. LAATIMISPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja
sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2011
voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa
on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin
vuoden 2010 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.

Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista osavuosikatsauskauden
tulokseen suhteutettu osuus.

Vuoden 2011 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai
muutokset: IFRS 3 (muutos), IFRS 7 (muutos), IAS 24 (muutos), IAS 32 (muutos),
IFRIC 14 (muutos) ja IFRIC 19 sekä vuosittaiset parannukset. Muutoksilla tai
tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit
sekä Fitness.

Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin
laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä
segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien
liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen
päätöksentekijä on johtokunta.

Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

                 Rahoitus- Tulos
          Liike- Liike- tuotot ja ennen
           vaihto tulos  -kulut veroja  Varat
----------------------------------------------------------
1-12/2011

Talvi ja ulkoilu  1 137,6 118,5            960,0

Pallopelit      511,0  25,0            384,4

Fitness       232,2  10,3            253,8
----------------------------------------------------------
Segmentit yhteensä 1 880,8 153,8           1 598,2
----------------------------------------------------------
Yhteiset erät*)       -18,3   -20,5      219,8
----------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 1 880,8 135,5   -20,5 115,0 1 818,0
----------------------------------------------------------

1-12/2010

Talvi ja ulkoilu  1 015,0  86,9            848,7

Pallopelit      520,6  29,5            365,8

Fitness       204,8  0,4            229,1
----------------------------------------------------------
Segmentit yhteensä 1 740,4 116,8           1 443,6
----------------------------------------------------------
Yhteiset erät*)       -20,0   -21,3      210,2
----------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 1 740,4  96,8   -21,3  75,5 1 653,8
----------------------------------------------------------

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
      1-12/  1-12/

       2011  2010
------------------------
EMEA    917,6  845,7

Amerikka  742,1  687,9

Aasia   221,1  206,8
------------------------
Yhteensä 1 880,8 1 740,4
------------------------

3. JOHDANNAISINSTRUMENTIT
                  31.12.2011 31.12.2010
--------------------------------------------------------
Nimellisarvo

Valuuttajohdannaiset          922,6   678,1

Korkoswapit               50,0   169,8

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset    56,1     -Käypä arvo

Valuuttajohdannaiset           2,0    -9,1

Korkoswapit               -3,1    -2,8

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset    0,5     -4. OSINGOT
Amer Sports jakoi omistajilleen ja tytäryhtiöidensä vähemmistöosakkaille osinkoa
yhteensä 36,4 miljoonaa euroa maaliskuussa 2011 liittyen 31.12.2010
päättyneeseen tilikauteen (2010: 19,5).  Emoyhtiön osakkeenomistajille jaettiin
osinkoa 0,30 euroa/osake eli yhteensä 36,3 miljoonaa euroa (2010: 0,16
euroa/osake eli yhteensä 19,4 miljoonaa euroa).

5. VASTUUSITOUMUKSET
                 31.12.2011 31.12.2010
------------------------------------------------------
Takaukset               21,4    14,1

Leasing- ja vuokrasopimusvastuut   123,2   123,2

Muut vastuut              33,8    18,7Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja
tai muita vastuusitoumuksia.

6. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena
oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion
mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista
epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

7. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä
vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja
neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia
vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa
siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden
alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi
tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain
määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja
toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin
vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto
talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen
aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat
olla merkittävästikin erilaiset.

Amer Sports Oyj
Hallitus
Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011: 
http://hugin.info/3020/R/1581340/493892.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
  other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
  
Source: Amer Sports Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1581340]