Kirjaudu ▼
 

Näin Suomi tienaisi, jos kaikki maksaisivat veronsa

Heini Karjanmaa
Näin Suomi tienaisi, jos kaikki maksaisivat veronsa
Analyysi EU haluaa, että veronkierto loppuu ja kaikki maksavat veronsa niin kuin pitäisi. Harmaan talouden taltuttaminen hyödyttäisi eniten keskivertoa kuuliaisempia veronmaksajia, kuten suomalaisia. Taloussanomat selvitti, miten Suomi tienaisi, jos kaikki maksaisivat veronsa.
Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)

Euroopan unionin (EU) taloustilastot ovat parhaimmillaankin puisevaa luettavaa. Mutta pahimmillaan ne eivät ole vain puisevia, vaan ne voivat olla suorastaan ärsyttäviä. Näin on erityisesti nyt velkakriisin ja vyönkiristysten aikaan.

Analyysi

Kuva: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Omat veronsa kiltisti maksava EU-kansalainen voi olla hilkulla hiiltyä, jos tavanomaisten taloustilastojen rinnalla tulee tarkasteltua verotilastoja ja varsinkin harmaan talouden laajuudesta eri maissa kertovia lukemia.

Juuri tällaisia tarkasteluja aikovat EU-maiden johtajat tehdä keskiviikkona Brysselissä pidettävässä EU:n huippukokouksessa. Kyse on Eurooppa-neuvoston eli jäsenmaiden pääministereiden tai valtionpäämiesten kokouksesta.

Huippukokouksen tärkein aihe on vaihteeksi jokin muu kuin suoraan velka- ja talouskriisiin liittyvä uusi palomuuri tai muu hätätoimi. Kyse on veronkierrosta ja sen taltuttamisesta.

EU haluaa lopettaa harmaan talouden ja saada kaikki maksamaan omat veronsa. Siinä onkin tekemistä, sillä harmaa talous rehottaa joko laajana tai erittäin laajana kautta jäsenmaiden.

Erityisen laajaa pimeä talous on muissa kriisimaissa kuin Irlannissa.

Laillisesta työstä
laittomia tuloja

Harmaassa taloudessa liiketoimet, palvelut tai työsuoritukset eivät välttämättä ole itsessään laittomia. Niiden toteuttaminen "tiskin alta" ja "ilman kuittia" on kuitenkin verojen ja usein myös muunlaisen sääntelyn kiertämistä ja näin ollen lain vastaisia.

Tästä EU haluaa päästä eroon, ja sillä on haluunsa erittäin pätevä peruste:

EU:n jäsenvaltioilta jää veronkierron ja verovilppien takia joka vuosi yhteensä jopa tuhannen miljardin euron verotulot saamatta.

Veronkiertäjien maksamatta jääneet verot kasvattavat veronkiertäjien omia käteen jääviä tuloja, mutta tällainen verovuoto kasvattaa lainkuuliaisten veronmaksajien verotaakkaa tai välillisesti julkisen talouden alijäämäisyyttä tai näitä molempia.

EU:n ja EU-maiden ajatus on pakottaa veropettureita verotuksen piiriin, jolloin niin sanottu veropohja laajenee ja samoilla veroprosenteilla kertyy entistä suurempi määrä verotuloja tai entisenlaiset verotulot kertyvät kokoon entistä matalammin  veroprosentein.

Yli tuhat miljardia
euroa jää perimättä

Harmaan talouden laajuutta on mahdoton tarkalleen tietää, onhan pohjimmiltaan kysymys juuri tulojen ja liiketoimien pimittämisestä. Varta vasten salatuista tuloista ei kerry verottajalle tai muillekaan viranomaisille tarkkoja lukuja.

Siksi arvio tuhannen miljardin euron verotulojen menetyksistä on vain arvio.

Pyöreän ja huiman lukeman esittää esimerkiksi EU-komissio, joka on lainannut luvun verotutkimuksiin erikoistuneen Tax Research -konsulttiyrityksen tutkimusraportista.

Taloussanomien laskelmat eurooppalaisesta verohukasta päätyvät osin eri aineksin ja kaikin puolin kotikutoisin laskuharjoituksin vähän yli tuhannen miljardin euron arvioon.

Toisin kuin komission tai verokonsultin raportit, Taloussanomien laskuharjoitukset yrittävät arvioida verohukan vaikutusta Suomeen ja Suomen talouteen. Laskelmista ilmenee, että harmaan talouden talttumisesta olisi Suomelle yksiselitteistä etua.

Kriisimaissa meitä
kevyempi verotus

EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin verotilastojen mukaan Suomen verotus kuuluu EU-maiden kireimpiin. Tahtoo sanoa, että me maksamme tuloistamme erityyppisinä veroina valtion ja kuntien kirstuihin suuremman osan kuin useimmat muut EU-kansalaiset.

Suomen julkisen talouden verotulot olivat peräti 43,5 prosenttia suhteessa vuoden 2011 koko vuoden kokonaistuotannon arvoon. Kaikista 27 EU-maasta verokertymä oli suhteellisesti vielä suurempi vain viidessä muussa maassa.

Kaikkein keveimmän verotuksen EU-maat ovat pienimpiä jäsenmaita, mutta muita selvästi matalamman veroasteen maista pistää silmään toinenkin ryhmä: kriisimaat.

Italian verotus on suhteessa viralliseen talouteen vain vähän keveämpää kuin Suomen verotus, mutta muiden kriisimaiden kokonaisveroasteet ovat jopa kymmenen prosenttiyksikköä keveämpiä kuin Suomessa.

Kaikissa EU-maissa niin kuin myös kaikissa euromaissa keskimäärin veroja kertyy julkisen talouden kirstuihin vähän yli 40 prosenttia vuotuisen bruttokansantuotteen arvosta.

Tai näin näyttää virallisten tilastojen perusteella kertyvän, mutta ei oikeasti kerry. Bkt-luvuissa ovat mukana vain ne samat viralliset tulot ja liiketoimet, joihin verotuskin perustuu, mutta harmaa talous jää pimentoon.

3 000 miljardin euron
pimeät tulot vuodessa

EU-komissio esittää yhden arvion harmaan talouden laajuudesta eri EU-maissa viime vuonna EU-parlamentille ja neuvostolle laatimassaan raportissa. Se on pohja tämänviikkoisen huippukokouksen taustapaperille.

Tuoreesta paperista maakohtaiset luvut ovat kuitenkin jääneet pois. Ne ovat tässä tarkastelussa kuitenkin tarpeen.

Komission raportissa esiintyvät arviot ovat varovaisia, ja esimerkiksi mainitun konsulttiyrityksen raportista löytyy korkeampia lukemia. Samoin Maailmanpankin tutkimukset ovat päätyneet korkeampiin harmaan talouden arvioihin kuin komissio.

Silti komissionkin käyttämät arviot kertovat karua kieltä.

Varovaisen arvion mukaan viidesosa EU-maiden kaikista tuloista on pimeitä. Tämä tarkoittaa, että vuosittain jää yli 3 000 miljardin euron tulot verottamatta ja yli tuhannen miljardin verotulot perimättä.

Lisää verotuloja
tai roima veroale

EU-maiden yhteenlaskettu kokonaistuotannon arvo oli vuonna 2011 noin 12 600 miljardia euroa, jos harmaata taloutta ei lasketa. Mutta jos lasketaan, lukema oli arviolta 15 600 miljardia euroa.

Euroalueen bkt oli 9 400 miljardia euroa ilman harmaata taloutta ja 12 300 miljardia harmaa talous mukaan luettuna. Erotus meni pimeänä veronkiertäjien taskuihin.

∇ Mainos, artikkeli jatkuu alempana ∇ ∇ Artikkeli jatkuu ∇

EU-maiden keskus-, alue- ja paikallishallinnon yhteenlasketut verotulot olivat vuonna 2011 hieman yli 5 000 miljardia euroa, josta euromaiden osuus oli 3 800 miljardia euroa.

Jos EU-maat onnistuvat ja saavat jollakin konstilla harmaan talouden päivänvaloon ja verotuksen piiriin, muuttuvat lukemat radikaalisti. 

Nykyisellä noin 40 prosentin verorasituksella todellisesta bkt:stä heruisi kaikissa EU-maissa yhteensä 6 300 miljardin verotulot. Euromaiden osuus tästä olisi noin 5 000 miljardia euroa.

Jos taas EU-maat tyytyisivät nykyisenlaisiin verotuloihin, olisi niillä mahdollisuus laskea kokonaisverorasitus noin 32 prosenttiin todellisen bkt:n arvosta. Euromaissa pudotusvaraa olisi 31 prosenttiin.

Näin harmaan talouden verottaminen joko kasvattaisi EU-maiden verokertymää yli tuhat miljardia euroa nykyistä suuremmaksi tai antaisi tilaa keskimäärin jopa kymmenen prosenttiyksikön veronkevennyksiin.

Suomessakin on
vuolasta verovuotoa

Suomen oma harmaa talous on eri tutkimusten perusteella kiistaton ongelma, mutta se on silti selvästi pienempi ongelma kuin EU-maissa keskimäärin tai varsinkaan pahimmissa veronkiertomaissa tai muissa kriisimaissa kuin Irlannissa.

Komission käyttämin luvuin Suomen harmaassa taloudessa pyörii vajaan 14 prosentin verran koko taloudesta. Tämän perusteella Suomen todellinen bkt oli vuonna 2011 noin 220 miljardia euroa eikä virallisten tilastojen 190 miljardia.

Samoin verotuloja olisi entisillä veroasteilla pitänyt kertyä 96 miljardia euroa eikä 83 miljardia euroa niin kuin kävi. Vaihtoehtoisesti entinen määrä verotuloja olisi kertynyt 37,5 prosentin verorasituksella, kun se nyt oli 43,5 prosenttia.

Harmaan talouden saaminen verotuksen piiriin antaisi Suomelle vaihtoehtoja:

1) koota julkisen talouden alijäämien tilkkeeksi entisin veroprosentein yli kymmenen miljardia euroa nykyistä enemmän verotuloja vuosittain,

2) tyytyä entiseen verotulojen määrään mutta laskea kokonaisveroastetta kuusi prosenttiyksikköä, tai

3) jokin näiden välimuoto entistä hieman matalampien veroasteiden ja entistä hieman suurempien verotulojen yhdistelmänä.

Toki tällainen kotitekoinen laskelma on kaikin puolin karkea ja olettaa, että mikään muu kuin verotus ei muutu. Näin tuskin olisi asian laita.

Suomelle koituisi harmaan talouden taltuttamisesta myös epäsuoraa etua.

Suomi maksaa enemmän
ja saa vähemmän

EU on karkeasti pelkistäen jättiläismäinen rahanjakolaitos, jolla on kaksi tärkeintä tehtävää ylitse kaikkien muiden: koota jäsenmailta jäsenmaksuja ja jakaa jäsenmaille avustuksia ja muita tulonsiirtoja.

Kaikki jäsenmaksut sekä kaikki avustukset ja muut tulonsiirrot perustuvat tavalla tai toisella virallisten taloustilastojen lukuihin, kuten kunkin jäsenmaan bruttokansantuotteen arvoon.

EU:n jäsenmaksut ovat keskimäärin runsas prosentti kaikkien jäsenmaiden yhteenlasketusta yhden vuoden kokonaistuotannon arvosta. Euroina jäsenmaksu on toisin sanoen sitä suurempi mitä suurempi on jäsenmaan talous.

EU jakaa eniten erilaisia avustuksia ja muita tulonsiirtoja niihin maihin, joiden henkeä kohti laskettu kokonaistuotanto on muita niukempi. Mittarit ovat virallisten taloustilastojen lukemia.

Suomi kärsii kumpaankin suuntaan kulkevissa rahavirroissa siitä, että meillä harmaa talous on suppeampi kuin useimmissa muissa EU-maissa. Meillä virallisissa talousluvuissa näkyy suurempi osa koko taloudesta kuin EU-maissa keskimäärin.

Tästä ristiriitaisesta rasitteesta seuraa ristiriitainen vaikutus: Suomen EU-jäsenmaksu on suurempi ja Suomen saamat avustukset ovat pienempiä kuin olisi, jos harmaa talous olisi meillä yhtä laajaa tai laajempaa kuin muissa EU-maissa.

Tästä taas seuraa, että Suomi tienaisi kumpaankin suuntaan niin maksuissa kuin avustuksissa sitä enemmän mitä kattavammin EU onnistuu taltuttamaan veronkiertoa kaikissa jäsenmaissa.

Harmaa talous vie verottajalta yli tuhat miljardia euroa joka vuosi
EU-maiden verokertymät ja harmaa taloua vuonna 2011. Oikaistu veroaste=nykyisiin verotuloihin riittävä veroaste, jos pimeät tulot mukana. Oikaistut verotulot=verotulot nykyisillä veroasteilla, jos pimeät tulot mukana.
  Virallinen Virallinen Kertyneet Harmaa Todellinen Oikaistu Oikaistut
  bkt, veroaste, verotulot, talous, bkt, veroaste, verotulot,
Maa/alue mrd eur %/bkt mrd eur %/bkt mrd eur %/bkt mrd eur
               
Tanska 240,5 48,6 116,9 13,8 279,0 41,9 135,6
Belgia (€) 369,6 46,7 172,6 17,1 445,8 38,7 208,2
Ranska (€) 1 994,8 45,9 915,6 11,0 2 241,3 40,9 1 028,8
Ruotsi 388,6 44,8 174,1 14,7 455,6 38,2 204,1
Itävalta (€) 300,7 43,7 131,4 7,9 326,5 40,2 142,7
Suomi (€) 189,7 43,5 82,5 13,7 219,8 37,5 95,6
Italia (€) 1 580,1 42,8 676,3 21,2 2 005,3 33,7 858,2
Saksa (€) 2 592,5 40,0 1 037,0 13,5 2 997,1 34,6 1 198,8
Hollanti (€) 602,3 39,0 234,9 9,8 667,7 35,2 260,4
Luxemburg (€) 42,8 38,1 16,3 8,2 46,6 35,0 17,8
Britannia 1 745,9 37,9 661,7 10,5 1 950,7 33,9 739,3
Slovenia (€) 36,3 37,5 13,6 24,1 47,8 28,5 17,9
Unkari 99,7 37,1 37,0 22,8 129,2 28,6 47,9
Portugali (€) 171,2 36,1 61,8 19,4 212,4 29,1 76,7
Kypros (€) 17,9 35,2 6,3 26,0 24,2 26,0 8,5
Kreikka (€) 208,9 34,9 72,9 24,3 275,9 26,4 96,3
Malta (€) 6,6 34,8 2,3 25,8 8,9 25,8 3,1
Tsekki 156,2 34,5 53,9 16,4 186,9 28,8 64,5
Viro (€) 16,1 33,0 5,3 28,6 22,5 23,6 7,4
Espanja (€) 1 064,8 32,4 345,0 19,2 1 317,8 26,2 427,0
Puola 371,2 32,3 119,9 25,0 494,9 24,2 159,9
Irlanti (€) 158,9 30,4 48,3 12,8 182,2 26,5 55,4
Slovakia (€) 69,1 28,8 19,9 16,0 82,3 24,2 23,7
Romania 130,5 28,5 37,2 29,6 185,4 20,1 52,8
Latvia 20,2 27,7 5,6 26,5 27,5 20,4 7,6
Bulgaria 38,6 27,2 10,5 32,3 57,0 18,4 15,5
Liettua 31,1 26,4 8,2 29,0 43,7 18,7 11,5
EU-maat 12 634,9 40,1 5 066,6 19,2 15 637,3 32,4 6 270,5
Euromaat (€) 9 415,9 40,8 3 841,7 23,2 12 266,5 31,3 5 004,7
Lähde: EU-komissio, Eurostat, Taloussanomat (laskelmat)

Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)
Tagit analyysi

Kommentit (219)

Sivut: 1 2 3 4 5 6 ... 22
EdellinenSeuraava

Anonyymi
Veronsa maksava pysyykin köyhänä, mutta veronkiertäjät voivat rikastua täällä nyky-Suomessa. Tämän rikastumishalun vuoksi yhteiskunnan eliitti tahtoo välttää verojenmaksua.
Anonyymi: tahdotko-rikastua 22.5.2013 6:10

Rekisteröitynyt käyttäjä
Kun maksamme enemmän veroja ja keräämme ne tehokkaammin, voimme rahoittaa pidempään ylimitoitettua hyvinvointiyhteiskuntaa. Lisäksi rahaa riittää paremmin Kreikan, Kyproksen, Portugalin, Espanjan ym. Euromaiden sekä uusien euromaiden tukemiseen. Kyllä täältä vielä löytyy.
Rekisteröitynyt käyttäjä: Loppupeleissä 22.5.2013 6:12

Anonyymi
Höpö höpö ja viellä höpö.

Verot on rikos ihmisyyttä vastaan jolla ei saa keinotella tollot!!!
Anonyymi: elämän_kevät 22.5.2013 6:16

Anonyymi
Ihmeellisintä asiassa on, että verokalenteri toimii kyllä pohjoismaissa, mutta eurokriisimaille sitä on sopimatonta edes ehdottaa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Verokalenteri
Anonyymi: Too_simple 22.5.2013 6:27

Rekisteröitynyt käyttäjä
Eu:n sikariporras on vain huolissaan siitä ettei voi imeä näitäkin rahoja itellesä. Mihkäs ne rahat muka siten laittaisi?

"Euroina jäsenmaksu on toisin sanoen sitä suurempi mitä suurempi on jäsenmaan talous".
Rekisteröitynyt käyttäjä: Pääsky 22.5.2013 6:38

Anonyymi
Suurten yritysten laillinen verosuunnittelu
myös valtionyhtiöiden,on suurin lovi
verotuloihin,näin myös moraalisesti.
Nakki kauppiaiden jahtaus työllistää kyllä
muttei tuo tulosta.
Suomen pienyritysten alv vapaus samalle tasolle
euromaiden kanssa,poistaisi ongelmaa.
Anonyymi: Kokenut 22.5.2013 6:45

Anonyymi
niipä köyhät kärsii kovista veroista ja rikkailla on varaa kiertää veronsa joten kunhan puhelevat huvikseen ja nyhtää viimesetkin roposet köyhiltä.
aina vaan kehitellään vaikka millä verukkeella uusia veroja jota rikkaat ei maksa.
sen verran olen maailmaa nähny läheltä miten rikkaat kiertää veronsa kuhan oma hanuri on turvattu muilla ei ole väliä vaikka olisi sukulainen
Anonyymi: kuakana 22.5.2013 6:48

Anonyymi
Verosuunnittelu on juuri se pahin ongelma - poistetaan tuo mahdollisuus. Suuret ja keskisuuret yritykset sekä superrikkaat tähtäimiin. Verojuristeille, taloushallintoon ja pankkeihin velvoite ilmoittaa epäilyksistä kovan laiminlyönnistä seuraavan rangaistuksen uhalla. Porkkanaksi %-osuus ilmiannon myötä saatavista rahoista. Jos esimerkiksi päästään verottamaan 10 miljoonaa lisää, palkkio voisi olla esim. 10% summasta (miljoona miinus verot). 100M? tasolla palkkio esim. 3%.

Toinen ratkaisu voisi olla se, että määrätään monia erilaisia veropohjia (liikevaihto, liikevoitto, kansainvälisesti/kotimaassa, konswrniavustukset, ulos maksettavat osingot, ...). Tilinpäätöksen valmistuttua verottaja arpoo kullekin yhtiölle painokertoimet eri erille - verosuunnittelu vaikeutuu huomattavasti.
Anonyymi: aamupala 22.5.2013 6:59

Anonyymi
Olin ennen kuuliainen veronmaksaja, mutta sitten tuli taulukaupat, kreikka, Hautala jne. Maan tavan mukaisesti vedän nyt välistä, tai siis en maksa kaikkia sikaveroja ja säästän noin 20k?/vuosi.

hajotkaa, siipeilijät!
Anonyymi: suurempituloinen 22.5.2013 7:01

Anonyymi
www.zerohedge.com/news/2013-05-21/farage-bashes-tax-advantaged-hypocritical-european-politicians

UKIP edustaja Farage käyttää Europarlamentin veropinnarikeskustelussa puheenvuoron Euroopan komission henkilöstön mahtavista veroprosenteista, joihin kotimainen euroedustaja JAAKONSAARI antaa heti moiselle kyyniselle "populistille" ympäri korvia, kuten kunnon shamppanjasosialistin toimenkuvaan kuuluu.

Unioni on hyvästä ja väärät puheenvuorot kielletty!
Anonyymi: Euro-Finlandisierung 22.5.2013 7:02
Sivut: 1 2 3 4 5 6 ... 22
EdellinenSeuraava
Ohjeet: Pysy aiheessa ja kirjoita napakasti. Muista, että haastateltavilla, kanssakeskustelijoilla ja toimittajilla on oikeus omaan, eriävään mielipiteeseen. Ole kohtelias, äläkä tarkoituksella provosoi tai hauku muita keskustelijoita. Taloussanomat varaa oikeuden poistaa asiattomat viestit.
Lue koko keskusteluetiketti
Varaa oma nimimerkkisi Taloussanomien uutiskommentointiin rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjaudu sisään.

Rekisteröityminen ja nimimerkin varaus eivät ole pakollisia.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
Olet kirjautunut sisään, muttet ole vielä valinnut omaa, muille käyttäjille näkyvää nimimerkkiäsi. Varaa nimimerkki omaksesi kirjoittamalla se nimimerkki-kenttään.

Varauksen jälkeen muut eivät voi käyttää nimimerkkiäsi ja se näkyy automaattisesti kaikissa kirjoittamissasi viesteissä.

Huomioithan, ettei nimimerkkiä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.

Taloussanomat - Uutiset

21:21 Digitoday IPhonen porausvideo meni täydestä: "Senkin idiootti"
21:20 Ford tyrmäsi Trumpin väitteen: "Me pysymme täällä ikuisesti"
21:05 Uber laajentaa rajusti ruokapalveluaan
19:47 Fivalle tulossa uusi väline pankkien valvontaan
19:20 Öljyn hinta painuu – Iran antoi pakit tuotantoleikkauksille
18:33 Pankki varoittaa asuntokuplasta: Brexitillä voi olla arvaamaton seuraus
17:35 Kuluttajien luottamus on nyt kova USA:ssa –nousi korkeimmilleen vuoden 2007 jälkeen
16:19 Karu arvio: Maailmankauppa hyytyy finanssikriisin tasolle
15:26 Helsingin pörssi kääntyi laskuun – Caverion jatkaa nousussa
15:09 USA pohtii, kuinka ison miljardisakon Volkswagen saa
14:48 Digitoday Viranomainen vaatii Facebookia tuhoamaan WhatsApp-käyttäjätiedot Saksassa
14:07 Fiva pitää lainakaton ennallaan – ei tarvetta kiristykselle
14:06 Digitoday Uusi Samsung-räjähdys – omistaja panttaa puhelinta
13:28 Caverion sai uuden toimitusjohtajan läheltä – "Lehtoranta tarjoutui itse"
12:43 Suomen 10-vuotisen lainan korko painui miinukselle
12:20 Plantagenin puutarhamyymälät vaihtavat omistajaa
11:48 Pörssissä selvä tuomio johtajavaihdokseen: Nokian Renkaat laskee, Caverion kiitää
11:39 Venevahinkoja sattuu syksylläkin – vakuutusyhtiö varoittaa aalloista ja putoavista lehdistä
11:14 Nyt tuli varoitus: Öljy romahtaa alle 20 dollarin, jos sopimusta ei synny
10:56 Teollisuuden luottamus koheni vihdoin – "Myönteisiä uutisia odotettu pitkään"
10:26 Kullan hinta osoittaa: Clinton jyräsi Trumpin
09:59 Digitoday Nyt se paljastui: Tässä Googlen 6 uutta vimpainta
09:44 Caverion nappasi toimitusjohtajan Nokian Renkailta
09:27 Kuluttajien luottamus heikkeni vähän
09:10 Arvio: Maersk saattaa ostaa Hanjinin
08:32 Digitoday Pelifirma mokasi rajusti: Turvapäivitys muuttui takaoveksi
08:16 LM: Taksi voi pian olla mönkijä tai kuorma-auto
07:23 Ilta-Sanomat Kiivasta väittelyä ja jäätäviä kuittauksia – kaikki Trumpin ja Clintonin kohtaamisesta
06:01 Diesel halpeni enemmän kuin bensa – dieselistä tullut sisäänheittotuote
26.9. Tutkimustulos sysäsi lääkefirman kurssin nousuun – epileptikkolapset saivat apua kannabislääkkeestä
Asiakastieto

Yhteistyössä