Kirjaudu ▼
 

Suomen valittava velkasuo tai "kiitos riittää"

EPA/EMILIO NARANJO
Suomen valittava velkasuo tai "kiitos riittää"
EU valmistelee eurovaltioiden velkojen muuttamista kaikkien euromaiden yhteisvastuulliseksi velaksi. Hanke on velkaisimpien euromaiden ja pankkien mieleen, mutta ei ratkaise velkakriisiä. Suomelle se olisi painajainen, sillä vähiten velkaisena Suomelle koituisi suhteellisesti raskain taakka. Yhteisvastuu pakottaisi Suomen valintaan: uppoaminen samaan velkasuohon kriisimaiden kanssa – tai "kiitos riittää".
Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)

EU:n komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso kertoi keskiviikkona EU:n parlamentille, että komissio valmistelee pikavauhtia euromaiden yhteisvastuullisia velkakirjoja.

Barroson mukaan nämä niin sanotut eurobondit ovat oiva keino taltuttaa euroaluetta riepotteleva velkakriisi sekä ottaa oikukkaat ja epävakaat markkinavoimat EU:n hallintaan.

Eurobondeja ovat EU:n komission lisäksi kannattaneet ja jopa vaatineet muun muassa velkaisimpien euromaiden talouspäättäjät, eurooppalaiset suurpankit sekä sellaiset talouspohdiskelijat, joiden ei tarvitse piitata järjestelyn kustannuksista tai varsinkaan itse osallistua viulujen maksamiseen.

Velkavastuiden jakamiseen on ollut vähemmän hinkua vähiten velkaisissa euromaissa, sillä kaikki järjestelyn "edut" koituisivat vähiten velkaisten euromaiden kustannettaviksi.

Suomelle eurobondeista ei olisi pienintäkään iloa. Päin vastoin: sattumoisin juuri Suomelle velkojen siirtäminen jäsenmaiden yhteiselle vastuulle aiheuttaisi kaikista euromaista suhteellisesti eniten haittaa.

Eurobondit keino
jatkaa velkaantumista

Euromaiden yhteisvastuullisia eurobond-velkakirjoja on kehuttu esimerkiksi sillä perusteella, että niiden avulla useimpien eurovaltioiden varainhankintakulut laskisivat.

Toinen kehu väittää, että euroalueen velkakirjamarkkinat voisivat eurobondien avulla kasvaa jopa Yhdysvaltain vastaavien obligaatiomarkkinoiden veroisiksi ja näin nousta kansainvälisten suursijoittajien suosioon.

Suomeksi sanottuna kumpikin kehu on kiertoilmaus sille, että ennestäänkin ylivelkaiset euromaat saisivat eurobondien avulla keinon jatkaa keinotekoisen edullista velkaantumistaan, ja että ennestäänkin liian suuria riskejä ottaneet rahoittajat voisivat nekin jatkaa entiseen malliin.

Liikojen velkojen muuttaminen kaikkien euromaiden yhteisvastuulliseksi velaksi ei kuitenkaan vähennä noiden velkojen määrää hitustakaan. Se ainoastaan jakaa velkoihin liittyvät vastuut ja kustannukset uudella tavalla jäsenmaiden kesken.

Liikaa velkaantuneet ja liikojen velkojensa takia nyt korkeista markkinakoroista kärsivät euromaat hyötyisivät vähiten velkaisten jäsenmaiden kustannuksella.

Suomi kuuluu euroalueen vähiten velkaisiin. Vanhoista euromaista Suomi on selkeästi vähävelkaisin – ainakin, kunnes Suomenkin on omien velkojensa lisäksi laskettava EU:n sille kaavailema osuus muidenkin veloista.

Suomea tarvitaan
taakan kantajaksi

Komissio ei ole julkistanut minkäänlaisia yksityiskohtia kaavailemistaan eurobondeista, joten velkojen yhteisvastuun toteutustavasta ei ole vielä tietoa. Niinpä tämän kirjoituksen lukemat ovat yksinkertaiseen stressilaskelmaan perustuvia arvioita.

Yhteisvastuun toteutustavan asemesta tiedossa on, kuinka paljon kullakin eurovaltiolla on velkaa ennen velkavastuiden jakamista. Tiedossa on myös, minkälaisin perustein EU on tähän mennessä jakanut kriisitoimien kustannuksia ja vastuita jäsenmaiden kesken.

Jos velkojen yhteisvastuu on tarkoitus toteuttaa likimainkaan samaan tapaan kuin esimerkiksi Kreikan hätäluotot ja euromaiden yhteisen vakausrahaston EFSF:n (suomeksi ERVV) kustannukset ja vastuut, on Suomelle tiedossa rutkasti lisää velkavastuita ja kustannuksia.

Kaavamaisesti euromaiden velkoja yhteen laskemalla ja uudestaan jäsenmaiden kesken jakamalla käy ainakin kaksi asiaa päivän selväksi:

1) Suomesta on eurobondien toteuttamiselle merkittävästi kokoaan enemmän hyötyä, sillä järjestely siirtäisi velkaisimmilta euromailta ylimääräistä velkataakkaa suhteellisesti eniten Suomen kannettavaksi.

2) Eurobondeista ei olisi Suomelle pienintäkään hyötyä saati itua vaan pelkästään haittaa.

Suomella sadasosa
eurovaltioiden veloista

EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan eurovaltioilla on pyörein luvuin velkaa yhteensä 8 000 miljardia euroa. Suomalaisin luvuin kyse on kahdeksan biljoonan euron velkamäärästä.

Suomen valtiolla on velkaa samanlaisin suurpiirteisin luvuin 80 miljardia euroa.

Näistä kahdesta avainluvusta ilmenee, että kaikilla eurovaltioilla on velkaa yhteensä suurin piirtein sata kertaa Suomen valtion velan verran. Saman seikan voi ilmaista toisin päin: Suomen valtion velka on sadasosa eli yksi prosentti kaikkien eurovaltioiden yhteenlasketusta velasta.

Yksikään EU:n tähän mennessä toteuttama tai patistelema kriisitoimi ei ole jakanut kustannuksia hätätoimiin osallistuvien maiden omien velkamäärien tai edes jäsenmaiden omien pankkien luottoriskien suhteessa.

Kustannuksia on tähän mennessä jaettu kriisitoimiin osallistuvien maiden kesken sen mukaan, mikä on niiden osuus euroalueen keskuspankin EKP:n pääomasta.

Suomen osuus tästä niin sanotusta EKP:n pääoma-avaimesta on 1,85 prosenttia. Kun hätätoimin avustettavia kriisimaita on vapautettu kriisitoimien kustannuksista, on Suomen osuus pyöristynyt vähän yli kahteen prosenttiin.

Kahdenkin prosentin osuus kaikkien euromaiden velkavastuista olisi Suomelle painajainen.

Suomen vastuut
helposti tuplaksi

Jos 8 000 miljardin euron velat kasataan yhteen pottiin ja niihin liittyvät vastuut jaetaan uudestaan kaikkien euromaiden kesken, kertyy Suomelle kahden prosentin osuudella 160 miljardia euroa velkavastuuta.

Näin osallistuminen eurobondeihin kasvattaisi Suomen vastuulla olevan velkamäärän kerta heitolla kaksinkertaiseksi. Omien noin 80 miljardin euron velkojensa lisäksi Suomi saisi vastattavakseen saman verran muiden velkoja.

Suomen taakka paisuisi lisää, jos yhteisvastuun taakasta vapautettaisiin hätärahoituksen varaan ajautuneet Kreikka, Irlanti ja Portugali. Näin Suomen osuus kasvaisi noin 2,5 prosenttiin eli euroina 200 miljardiin euroon.

Seuraavaksi tukalampi vaihe koittaisi, jos myös Espanja ja Italia ajautuisivat hätärahoituksen varaan ja saisivat vapautuksen yhteisvastuun taakasta. Tämä nostaisi Suomen osuuden jaettavista yhteisistä velkavastuista noin kolmeen prosenttiin eli 240 miljardiin euroon.

∇ Mainos, artikkeli jatkuu alempana ∇ ∇ Artikkeli jatkuu ∇

Lukemat ovat suomalaisittain pöyristyttävän suuria. Näillä eväillä Suomellakaan ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia pysyä EU:n sopimusten edellyttämissä velkarajoissa vaan olisi tuota pikaa itsekin ylivelkainen ongelmamaa.

Näin Suomestakin
tulisi ylivelkainen

Yksi yleinen tapa valtioiden velkaisuuden arvioinnissa on suhteuttaa valtion velan määrä kansantalouden vuotuisen kokonaistuotannon arvoon, bruttokansantuotteeseen.

EU on määritellyt ja EU-maat sopimuksin vahvistaneet, että jäsenvaltion velka saa olla korkeintaan 60 prosenttia suhteessa kunkin maan vuotuiseen bkt:hen.

Vanhoista suurista – tai edes Suomen kokoisista – euromaista ainoastaan Suomen valtion velka on pysynyt jopa talouskriisin aikana EU:n määrittelemissä rajoissa. Suomea lukuun ottamatta kaikki muut suuret euromaat ovat kirjaimellisesti ylivelkaisia ja lisäksi sopimusrikkureita.

Suomen valtion velkamäärä vastaa noin 40:ä prosenttia yhden vuoden kokonaistuotannon arvosta. Tämä tarkoittaa, että Suomella olisi varaa esimerkiksi velkavetoisiin elvytystoimiin ennen kuin EU:n määrittelemä ylivelkaisuus uhkaisi.

Tilanne kuitenkin muuttuu herkästi, jos Suomelle koituu omien velkojen päälle osa muidenkin velkavastuista.

Tämänhetkisellä noin 190 miljardin euron vuotuisella bkt:lla Suomen velkavastuu voi enimmillään olla 114 miljardia euroa ennen kuin Suomikin lipsahtaa kirjaimellisesti ylivelkaiseksi eli velkaisuusaste nousee yli 60 prosentin.

Kahden prosentin osuus kaikkien euromaiden veloista olisi 160 miljardia euroa, jolla Suomen velkaisuusaste nousisi yli 80 prosenttiin. Kolmen prosentin osuudella Suomen velkaisuusaste paukahtaisi jo 130 prosenttiin.

Vähiten velkainen
maksaisi eniten

Euromaiden yhteisvastuullinen velkajärjestelmä koituisi Suomelle muita selvästi raskaammaksi rasitteeksi yhdestä ainoasta syystä: Suomen valtio on vähemmän velkainen kuin muut eurovaltiot.

Sen kummemmasta salaliitosta ei siis ole kyse kuin siitä, että yhteisvastuu keventää kaikkien muita velkaisempien jäsenvaltioiden velkataakkaa ja kasvattaa muita vähemmän velkaisten taakkaa.

Koska Suomi sattuu olemaan kaikkein vähiten velkainen, lankeaa tästä väistämättä suhteellisesti raskain lisätaakka.

Näin käy siitä riippumatta, jaetaanpa yhteisiksi muutettavia velkavastuita sitten suhteessa kunkin euromaan bruttokansantuotteeseen tai EKP:n pääoma-avaimeen.

Sellaista velkavastuiden jakotapaa on käytännössä mahdoton ainakaan ilman silmänkääntötemppuja kehittää, joka toteuttaisi eurobondeilla havitellut edut mutta ei kuitenkaan sälyttäisi eniten muiden velkavastuita vähävelkaisimmille jäsenmaille, kuten Suomelle.

Yhteisvastuu voi
kaatua vastarintaan

Suomi voi vielä säästyä EU:n kaavailemalta velkavastuun jakamiselta, sillä osa muistakin vähiten velkaisista euromaista on jo ilmaissut penseytensä eurobondeja kohtaan.

Suomen tavoin omaa velkamääräänsä suuremman vastuun joutuisivat muiden puolesta kantamaan esimerkiksi Saksa, Itävalta, Hollanti ja jopa Espanja ja Ranska.

Saksan perustuslakituomioistuin määritteli syyskuun alussa jäsenmaiden väliset pysyvät ja merkittävät tulonsiirtojärjestelyt lain vastaisiksi. Se ei käyttänyt termiä "eurobond", mutta osa asiantuntijoista on tulkinnut tuomion käytännössä estävän eurobondien kaltaiset yhteisvastuulliset velkajärjestelyt. EU näyttää tulkinneen toisin.

Velkavastuiden jakaminen kaikkien euromaiden kesken hyödyttäisi niitä maita, joiden osuus yhteisistä veloista on selvästi suurempi kuin niiden osuus EU:n aikanaan päättämästä jakoperusteesta, kuten bkt-osuudesta tai EKP:n pääoma-avaimesta.

Hyötyjiä olisivat kriisivaltiot Kreikka, Irlanti ja Portugali sekä niiden lisäksi räikeästi ylivelkaiset Italia ja Belgia.

Suuriin voittajiin kuuluisivat myös sellaiset euroalueen ulkopuoliset maat kuin Britannia ja Yhdysvallat, joiden pankeilla on ylivelkaisissa euromaissa erittäin runsaasti epävarmoja saatavia mutta jotka eivät osallistuisi lainkaan järjestelyn kuluihin.

Suomen pankeilla sitä vastoin ei ole etenkään kriisimaissa juuri lainkaan saatavia eikä Suomella ole muutenkaan muuta osuutta velkakriisissä kuin suhteellisesti suurin talkootaakka.

EU:n kaavailujen perusteella taakkaa on tiedossa rutkasti lisää – ellei Suomi sanoo "kiitos riittää".

Yhteisvastuu hyödyttäisi velkaisimpia ja haittaisi vähiten velkaisia
Laskuharjoitus 11 vanhan euromaan velkavastuiden uudelleenjaosta bkt-osuuksiin perustuvan yhteisvastuun perusteella.
Valtio Velka 12/2010, mrd eur Osuus veloista, % Osuus bkt:sta, % Osuus yhteisvastuusta, mrd eur Hyöty, mrd eur Haitta, mrd eur Hyöty, % omasta velasta Haitta, % omasta velasta
Kreikka 330 4,2 2,6 202 128 - 38,7 -
Italia 1840 23,6 17,2 1338 502 - 27,3 -
Irlanti 150 1,9 1,7 132 18 - 11,8 -
Belgia 340 4,4 3,9 303 37 - 10,8 -
Portugali 160 2,1 1,9 148 12 - 7,6 -
Saksa 2080 26,7 27,7 2155 - 75 - 3,6
Ranska 1590 20,4 21,5 1673 - 83 - 5,2
Itävalta 200 2,6 3,2 249 - 49 - 24,5
Hollanti 370 4,8 6,6 513 - 144 - 38,9
Espanja 640 8,2 11,8 918 - 278 - 43,4
Suomi 80 1,1 2,0 156 - 76 - 95,0
Lähde: Eurostat, Nomura, Taloussanomat


[zoom]

Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy
Lähetä kaverille
Tulosta (HTML)
Tallenna (PDF)
Lisää Aiheesta

Kommentit (405)

Sivut: 1 2 3 4 5 6 ... 41
EdellinenSeuraava

Anonyymi
Suomen oma velka jo 80 miljardia ja osuus yhteisvelasta jo 156 miljardia ja nousua pukkaa.
Kiitos ei.
Anonyymi: Yrittäjä 18.9.2011 8:10

Anonyymi
Ei velkaa ei työtä ei ostovoimaa.
Minkä valitset?
Vain se velan määrän kasvattaminen pitää teidät leivässä.
Realitalous on miinuksella ja budjetti on 7.2 miljardia alijäämäinen ja valtion velka hipoo kuulema 100 miljardia euroa paitojen pesusta joten?

Konkurssit, irtisanomiset lisääntyy.
Teitte niin tai näin olitte vähän tai paljon velkaisia niin tuleva kurjuus on taattu.
Anonyymi: Illuusio murenee vel 18.9.2011 8:15

Anonyymi
Joo.
Anonyymi: 7 18.9.2011 8:15

Anonyymi
Olen järkyttynyt.
Anonyymi: Nimetön 18.9.2011 8:17

Anonyymi
Alkoi naurattamaan kun katsoin yllä olevaa taulukkoa.
Kianderin sanoin,eihän näitä velkoja tarvitse maksaa pois.
Jatkan nauramista.
Anonyymi: Liero 18.9.2011 8:17

Anonyymi
Maanpetospuolue Kokoomus olisi valmis asettamaan Suomen totaaliseen velkaköyhyyten ja ilman mitään takuita.

Äänestitkö sinä maanpetos Kokoomusta?Niin kauan kun teidän tieto taitonne ei sähköiseen äänestykseen riitä niin sama meno jatkuu äänestit tai et.
Anonyymi: Laske äänet ja yllät 18.9.2011 8:18

Anonyymi
Suomen oma velka jo 80 miljardia ja osuus yhteisvelasta jo 156 miljardia ja nousua pukkaa.
Kiitos ei.

Siis velka ja yhteisvelka jo yli 100% BKT.
Milloin annettu valtuus tähän velkaantumiseen.
Anonyymi: Yrittäjä 18.9.2011 8:20

Anonyymi
Rahan lappaamista vessanpönttöön kutsutaan nykyään "vastuunkannoksi". Jyrki ja Jutta tietävät.
Anonyymi: Jarkko S 18.9.2011 8:21

Anonyymi
Totuutena on ollut jo kolme vuosikymmentä:
Äänestämällä kokoomusta saat aina huonomman tulevaisuuden!
Anonyymi: Vieläkö hakkaat päät 18.9.2011 8:21

Anonyymi
Ranska , Saksa, Espanja, UK ja USA rakastavat eurobondeja koska niillä pelastettaisiin ko maiden sijoituksia. ( suurimmat sijoitukset Kreikassa)
Poliitikot mokaavat nyt pahasti ja aliarvioivat kansan jos luulevat että kansa ei ymmärrä mitä on tapahtumassa.
Anonyymi: Kannatan Kreikan kaa 18.9.2011 8:24
Sivut: 1 2 3 4 5 6 ... 41
EdellinenSeuraava
Ohjeet: Pysy aiheessa ja kirjoita napakasti. Muista, että haastateltavilla, kanssakeskustelijoilla ja toimittajilla on oikeus omaan, eriävään mielipiteeseen. Ole kohtelias, äläkä tarkoituksella provosoi tai hauku muita keskustelijoita. Taloussanomat varaa oikeuden poistaa asiattomat viestit.
Lue koko keskusteluetiketti
Varaa oma nimimerkkisi Taloussanomien uutiskommentointiin rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjaudu sisään.

Rekisteröityminen ja nimimerkin varaus eivät ole pakollisia.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
Olet kirjautunut sisään, muttet ole vielä valinnut omaa, muille käyttäjille näkyvää nimimerkkiäsi. Varaa nimimerkki omaksesi kirjoittamalla se nimimerkki-kenttään.

Varauksen jälkeen muut eivät voi käyttää nimimerkkiäsi ja se näkyy automaattisesti kaikissa kirjoittamissasi viesteissä.

Huomioithan, ettei nimimerkkiä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.

Taloussanomat - Uutiset

11:21 Saksalaisyritysten näkymät odotettua heikommat
10:31 Digitoday Nyt ei hyvältä näytä: Jopa Applen perustaja varoittaa iPhone-uudistuksesta
10:21 Suomen uudet vientiyritykset poikkeavat vanhoista
10:10 Analyytikko Baltian pankkifuusiosta: Nordeasta varteenotettavampi peluri
09:55 Kesäsää tuki Olvia – tulos ja markkinaosuus kasvoivat
09:34 Vähittäiskaupan myynti väheni keskikesällä
09:01 Yhdysvallat hyökkää EU:ta vastaan Applen verokiistassa
08:28 Nordea ja DNB yhdistävät toimintonsa Baltiassa
08:07 EK arvostelee uudistusta sähköiseksi tulorekisteriksi – "byrokraattinen ja kallis"
07:40 Yle: Ara teettää erityistilintarkastuksen Nuorisosäätiössä
06:03 Digitoday Suomalaiskeksintö valloitti maailman – täyttää tänään 25 vuotta
06:01 Analyysi Euroopan kriisejä yhdistää kamppailu kaasuputkista
24.8. Lentoyhtiöiden mokailu viivästyttää yhä useampaa lentoa
24.8. Volkswagen alkaa pian neuvotella oikeusjutuista Yhdysvalloissa
24.8. Italia tarjoaa täysi-ikäistyville 500 euroa kulttuuririentoihin
24.8. Kova ehdotus Britanniassa: Veronkiertäjille triplasakot suhteessa rikoshyötyyn
24.8. Muhkeamman veroalen maaliviiva lähestyy: Rahoitusalalle kiky-sopu
24.8. Ruotsi viilasi talousennusteitaan – "Olemme erittäin vahvoilla"
24.8. Digitoday Odotettu Honor 8 myyntiin huomenna: Tältä se tuntuu
24.8. Suomalaisfirma kehitteli jauhelihan korvaajaa kolme vuotta – härkäpapu haastaa nyhtökauran
24.8. Unohditko matkakortin, rapsahtiko tarkastusmaksu? Enää et selviä maksamatta
24.8. Digitoday Kiina yrittää suurta harppausta prosessoreissa: "En näe keinoa"
24.8. Lamborghinilta tulossa katumaasturi – odottaa myynnin kaksinkertaistuvan
24.8. Digitoday Ei vain Cisco: Nämäkin hälyttävät "NSA-aukoista"
24.8. POP Pankkiliiton toimitusjohtaja vaihtuu
24.8. Nordea arvopaperistaa miljardien yritysluotot
24.8. Rakennusalalla on pula tekijöistä –"Palkataan kilpailijan työmailta"
24.8. Digitoday Samsung joutuu lykkäämään Note 7 -puhelimensa toimituksia
24.8. Yhdysvaltain varastojen kasvu painaa öljyn hintaa
24.8. Raute kohoaa pörssissä – kaupankäynti rauhallista
Asiakastieto

Yhteistyössä